Noun Class 6 u ulu / izin izim Flashcards Preview

Siyakhuluma Course > Noun Class 6 u ulu / izin izim > Flashcards

Flashcards in Noun Class 6 u ulu / izin izim Deck (15):
1

stick/s

(ul)uthi/ izinti

2

row or list/ s

(ul)uhla/ izinhla

3

honey

(ul)uju

4

crack/ s

(ul)ufa/ izinfa

5

help

usizo

6

sea or ocean/ s

ulwandle/ izilwandle

7

language/ s

ulimi/ izilimi

8

clay pot/ s

ukhamba/ izinkhamba

9

piece or slice/ s

ucezu/ izingcezu

10

love

uthando

11

journey/s

uhambo/ izinkambo

12

beer

utshwala

13

peace

uxolo

14

milk

ubisi

15

laughter

uhleko