Øvelsestime 1 Flashcards Preview

Forretningsudvikling med informationssystemer > Øvelsestime 1 > Flashcards

Flashcards in Øvelsestime 1 Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er data

A

Noget der er råt, fx tallet 10, dreng , pige

2
Q

Hvad er information

A

Når en eller flere stykker data får kontekst – og dermed mening, fx buslinje
19 i Aarhus

3
Q

Hvad er viden

A

Information, der kan bruges til at tage en beslutning med

4
Q

Hvad er Indsigt

A

Viden anvendt til fælles bedste, fx at foretrække cyklen frem for bussen, fordi det
at cykle er CO2-neutral.

5
Q

Hvad er definationen på et system

A

komponenter der arbejder sammen om et fælles mål til output

6
Q

Hvilke dele består et system af

A
 • Komponenter
 • Arbejder sammen
 • Mål
 • Input  behandling  output
 • Adskilt fra sine omgivelser af systemgrænsen
 • Feedback fra omgivelserne får nogle systemer til ændre adfærd gennem en kontrolkomponent
7
Q

Hvad er forskellen mellem IT og IS

A

IS- er informationssystemener som fx ERP, CSR systemer der kan forbedre forretningsprossorne i virksomheden.
IT- er det informationsteknologiske så som hardware software

8
Q

hvad består værdikæden af når man taler de primære og støtte aktiviteterne?

A

Støtteaktiviterne:

 • infrastruktur
 • HR
 • teknologiske ressourcer
 • indkøb

Primæreaktiviteter:

 • indgående logistik
 • fremstillingsproces
 • udgående logistik
 • salg/markedsføring
 • serviceaktiviteter
9
Q

Hvilke 6 elementer består et informationssystem af?

A

1.Data – fakta, bogstaver, tal, billeder osv.
2.Hardware – tekniske ‘dimser’ – processor,
lagringsmedie, printer osv.
3.Software –instruktioner som styrer
informationssystemets virkemåde
4.Kommunikationsmedie – ‘dimser’ fx netværk
og protokoller (regler) som gør det muligt for
computere at kommunikere
5.Procedurer – Instruktioner for korrekt
anvendelse af informationssystemet
6.Mennesker – Informationssystemets brugere

10
Q

Hvad er et tværfunktionelt system?

A

ERP, SR osv