Øvelsestime 9 Flashcards Preview

Forretningsudvikling med informationssystemer > Øvelsestime 9 > Flashcards

Flashcards in Øvelsestime 9 Deck (16)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er viden?

A

Viden er noget man får ud fra data og information og dermed kan træffe en beslutning.
Den er ofte uhåndgribelig og kan ikke overføres direkte.
Vi stiller spørgsmålene til computerne. Og tager det ud af systemet.

2
Q

hvad er knowledge management?

A
Knowledge management (KM):
 de processer, der skaber, fanger, kodificerer og overfører viden på tværs af organisationen
med det formål at opnå konkurrencemæssige fordele
3
Q

Hvad er business analytics?

A

BA- her ser man på den givne situation og prøver at forudsige hvad der ligger til grund for en given problem og dermed prøver de at forudse hvordan dette kan undgås/forbedres i fremtiden.

Her bruges kvantitative undersøgelser for at finde data frem og finde nøgletal.

BA- bruges også i forsikringsbranchen, da hver 6 kunde skifter forsikring hvert år.

Hvem er de bedste kunder
Hvem har mindst skader
mm

BA ser ud i fremtiden
hvoimod BI ser tilbage i tiden.

4
Q

hvad er business intelligence?

A

Teknologier og processer, der anvender data til at forstå og analysere forretningens
performance
 En ledelsesstrategi, der anvendes med det formål at skabe en mere struktureret tilgang til
beslutningstagning
 Analyserer information fra organisationens databaser og udtrækker viden fra data
 Business intelligence kan anses som værende en komponent af knowledge management

BI- bruger man til at finde nøgletal, Dashboards, rapporter, pivorttabeller,
Det handler om at samle og få struktureret disse data for at få den rette information og viden ud af d isse (BI)

5
Q

hvad er social analytics?

A

Social analytics:
› Måler på effekten af sociale media-investeringer i forretningen
› Analyserer samtaler, tweets, blogs og andre social media-data for at opnå
meningsfulde, anvendelige fakta

6
Q

Hvad er ophavsret?

A

Hvis man har lavet et program andre bruger og ikke kriterier en for det er det at krænke min ophavsret da jeg har opfundet dette program derfor er det vigtigt altid at kriterier for dette

7
Q

hvad er tavs viden?

A

Tavs viden er fx det at man kan cykle.

Den tavse viden kan man ikke læse sig til, det er noget der er tillært fx stå på ski, cykle, rulle , bowle, skrive, matematik, modellering det er noget man skal øve osv.

8
Q

Hvad er eksplicit viden?

A

 Viden, der nemt kan samles, organiseres og overføres, fx gennem digitale medier
 Den eksplicitte viden, du opnår ved læsning af denne bog er objektiv, teoretisk og
kodificeret til overførelse gennem en formel, systematisk metode, der bruger grammatik,
syntaks og printede ord
 It kan hjælpe os med at samle, organisere, kodificere og overføre eksplicit viden

 Procedurer, der er skrevet i en manual
 Bøger og artikler
 Nyhedsbreve og årsrapporter
 Information fra tidligere projekter

9
Q

hvilke forskellige måder af anvendes når viden skal konverteres?

A

Socialisering: fra tavs viden til tavs viden – overførelse af viden
 Sker gennem observation, imitation og praksis
 Fx dele krigshistorier, mesterlære, konferencer, ustrukturerede diskussioner
Eksternalisering: Fra tavs viden til eksplicit viden - fange viden
 Sker når tavs viden udtrykkes – og dermed fanges
 Fx ved brug a metaforer, analogier og modeller
Kombination: Fra eksplicit viden til eksplicit viden – kombinere viden
 Sker når ny viden dannes gennem udveksling og syntese af eksisterende viden
 Fx jeres gruppeopgave, hvor elementer fra pensum og case kombineres med det formål at vise jeres viden frem
Internalisering: Fra eksplicit viden til tavs viden – konvertering fra eksplicit til tavs
 Sker gennem “learning by doing”
 Fx ved at studere manualer for at opnå teknisk knowhow

10
Q

Hvilke processer gennemløber knowledgemanagement?

A

 Skabe viden:
› Omfatter processer, der finder ”ny” viden – uagtet om denne viden er ny for individet, for
virksomheden eller for hele området
 Fange viden:
› Omfatter processer, der løbende scanner, organiserer og lagrer viden efter at den er
genereret
 Kodificere viden:
› Omfatter processer, der repræsenterer viden på en måde, så den bliver let tilgængelig og
mulig at overføre
 Overføre viden:
› Omfatter processer, der overfører viden fra én person eller gruppe til en anden samt
absorbering af denne viden i den modtagende person eller gruppe

11
Q

hvad er tagging?

A

Når en bruger oplister nøgleord, der koder information eller dokumenter, så der
skabes et kodificeringssystem, hvor relaterede emner tilføjes ad-hoc

12
Q

hvad er et datawarehouse?

A

Er samlinger af data, designet til at støtte ledelsens beslutningstagen
› Indeholder en bred vifte af data, der bruges til at skabe et sammenhængende,
retvisende billede af forretningens tilstand på et bestemt tidspunkt

13
Q

hvad er datamining?

A

Data mining laves for at finde de ukendte relationer mellem data
Fx når der er orkan i Florida skal der altid drikkes øl og strawberrydrinks. Ukendt relation

Ved brug af data mining kan virksomheden finde ukendte ralationer mellem deres data og dermed forbedre produktregnskaber eller produkter

 Processen at analysere datawarehouses for ”gems” der kan bruges af ledelsen til at træffe beslutninger
 Identificerer hidtil ukendte relationer mellem data
 Gennemgang af store mængder kundedata for at forstå købsvaner og at identificere nye forbedrede
produktegenskaber eller produkter

14
Q

hvilke 4 komponenter indgår i business analytics?

A

› Et datalager
› Software-værktøjer
› Et analytisk miljø
› En veluddannet arbejdsstyrke

15
Q

hvad er datalagre?

A

Data der bruges i de analytiske processer, skal være samlet, renset, fælles,
integreret og gemt for let tilgang

16
Q

hvad er Bigdata?

A

Bruger mindre af vores egne data og mere af det der sker ude på nettet.

Når man arbejder med Big data- stopper man med at leder efter mønstre og gentagelser