Øvelsestime 2 Flashcards Preview

Forretningsudvikling med informationssystemer > Øvelsestime 2 > Flashcards

Flashcards in Øvelsestime 2 Deck (15)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er projektledelse

A

Det er at lede et projekt hvor man leder projektet og bruger de forskellige redskaber. For at nå målet rettidig og indenfor budgettet.

2
Q

Hvad er en Projektleder

A

det er ham der kordinere projektet og sørge for at hans team er ordentlig informeret . Identificere mål for projektet. Planlægge, være imødekomme interessenternes interesser. Skabe et effektivmiljø

3
Q

Hvad er en Projektsponsor

A

det er den finansiere projektet, tilfører ressourcer til projektet. En der er ligesom en paraply til projektet. Skal være bindeled mellem projekt og virksomhed.

4
Q

Hvad er Interessenter

A

alle dem der har interesse i projektet. Kunder. Investorer. Leverandører.

5
Q

Hvad er Projekt trekanten

A
  • Time: mandetimer man ligger i. deadlines, hvor det strækker sig over. Den tid man får stillet til rådighed
  • Cost: omkostninger, der kan henføres til projektet.
  • Scope: hvad er vores scope for dette projekt
6
Q

Hvordan måles en Risiko analyse

A
  • Kompleksitet- hvor mange komponenter der er i projektet
  • Klarhed- hvor let er projektet er at forstå. Kan lave en prototype til at illustrere
  • Størrelse- desto større det er desto flere faktorer spiller derind som man skal tage højde for.
7
Q

Hvordan håndtere man sine risici

A

Udarbejde et riskmap

8
Q

Hvad er et projekt?

A

Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres med det formål at skabe et unikt
produkt, service eller resultat.

9
Q

Hvad er en business case?

A

Business casen definerer projektets komponenter, rammer og fundament.
› Argumenterer for ressourcerne til projektet
› Formulerer klart og detaljeret projektet og eventuelle nødplaner
› Udfordringer identificeres først i planlægningsfasen.

En stærk business case giver projektgruppen et referencedokument, der kan guide
beslutninger og aktiviteter

10
Q

4 essensielle elementer der skal indgå i et projekt for at det bliver en succes?

A
1. Projektledelse
› En projektsponsor og en projektleder
2. Projektgruppe
› Team-medlemmer.
3. Projektplan
› En metode og en tidsplan.
› De sekventielle trin at organisere og spore arbejdet i teamet.
4. Projektsprog
› Effektiv kommunikation muliggøres af fælles forståelse af centrale begreber.
11
Q

Hvilke faser gennemgår grupper?

A
  • Forming
  • Storming
  • Norming
  • Performing
12
Q

Hvilke typer projektplaner arbejder vi med.?

A

PERT – (Program Evaluation and Review Technique)
› Aktiviteter med uforudsigelig varighed, tre-punktsestimering, tid

Kritiske Vejs Metode (Critical Path Method, CPM)
› Aktiviteter med relativt forudsigelig varighed, relation mellem omkostninger og slutdato

Gantt kort
› Tidsmæssig sammenhæng mellem projektopgaver og opfølgning på fremdrit

13
Q

Hvad er SDLC?

A

Systemudviklingens livscyklus (The systems development life cycle , SDLC) - et traditionelt
værktøj til udvikling af IS eller implementering af software, der er udviklet af en ekstern
leverandør eller softwareudvikler

14
Q

Hvilke 7 faser gennemgår SDLC?

A
 Syv faser
1. Projektopstart
2. Kravsspecifikation
3. Systemdesign
4. Konstruktion
5. Systemtest
6. “Cut over”
7. Drift og vedligehold.
 Hver fase bliver omhyggeligt planlagt og dokumenteret
15
Q

Hvilke variable bruges til at måle om et projekt har været en succes..?

A
Fire dimensioner kan bruges til at vurdere, om et projekt har været succesfuldt:
› Ressourceforbruget
› Indflydelse på kunderne
› Forretningsmæssig succes
› Forbered fremtiden