Øvelsestime 7 Flashcards Preview

Forretningsudvikling med informationssystemer > Øvelsestime 7 > Flashcards

Flashcards in Øvelsestime 7 Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad hjælper datamodellering med?

A

Datamodeller hjælper med at klarlægge…
 Hvilke data, systemerne skal lagre og administrere
 Hvordan data organiseres mest effektivt
 Hvilke risici og udfordringer, der kan være med data internt i organisationen.

2
Q

Hvad er Entiteter

A

De begreber, som systemet skal lagre data om, fx kunde, ordre, produkt

3
Q

Hvad er Attributter

A

den struktur, der lagres sammen med entiteterne, fx navn, adresse, tlf

4
Q

Hvad er Relationer

A

sammenhængen mellem entiteterne, fx kunder placerer en ordre

5
Q

Hvad er redundante data?

A

data er redundant hvis:
 Data aldrig bruges af systemet
 Samme attribut er lagret mere end et sted (fx kundeadresse er lagret på Kunde og Ordre)
 Data lagret ét sted kan fremskaffes et andet sted i systemet fx
- den totale ordresum, som kan udledes via stykpris * mængde
- gennem navigation via fremmednøgler

6
Q

hvilke faser gennemgår man i datamodelleringsprocessen?

A
  1. modelle, entiteter, atributter
  2. valg af primære nøgler
  3. modeller relationerne
  4. bestem kardinalitet
  5. tjek modellen
7
Q

Hvad er en forekomst?

A

En forekomst er en specifik instans af en entitet
› Fx en bestemt kunde, eller et bestemt produkt
› En entitet repræsenterer en mængde af forekomster af samme entitetstype,
fx alle kunderne eller alle produkterne
› Forekomster kan også kaldes instanser eller entitetsinstanser

8
Q

hvad e primære nøgler?

A

 Navn er måske ikke nok til at identificere hver af jer entydigt
 En kombination af navn og fødselsdato er måske en løsning
 Eller cprnr
 Eller et unikt studienummer

9
Q

hvad er en kandidatnøgle?

A

Alle attributter, der unikt identificerer en forekomst i en entitet er kandidatnøgler
 Kombinationen af navn og fødselsdato
 Studienummer

10
Q

Hvad er en fremmednøgle?

A

 En fremmednøgle er en attribut i en entitet, der er primærnøgle for en anden entitet
 Fremmednøgler fungerer som links eller referencer mellem relaterede entiteter, så vi for
hver forekomst af Ordre kan finde den tilhørende Kunde

11
Q

hvad viser en kardinalitet?

A
 Kardinaliteter viser netværks-strukturen af relationerne
 3 forskellige typer efter Chen (1976):
› 1:1
› 1:n
› m:n
12
Q

hvad betyder normalisering?

A

 Datamodelleringsprocessen kan give komplekse resultater, der er svære at strukturere
 Datamodeller bør derfor ”normaliseres” til en vis grad
 Normalisering betyder at fjerne datamodellens redundans, falske afhængigheder og
logiske fejl
 Der er ca. fem ”normalformer” – i praksis normaliserer man ofte til den tredje normalform
 Eksempel: Første normalform – alle attributter i en entitet er atomare
› Fx attributten ADRESSE splittes til flere attributter (GADE, HUSNR, POSTNR, BY) og
NAVN splittes til FORNAVN og EFTERNAVN