Øvelsestime 4 Flashcards Preview

Forretningsudvikling med informationssystemer > Øvelsestime 4 > Flashcards

Flashcards in Øvelsestime 4 Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er business process management..?

A

Det er den ledelses diciplin der Kobler processer sammen med strategien i virksomheden.
Processerne stammer fra virksomhedens værdikæde.

2
Q

Hvad end-to-end proces som løber på tværs af organisationen?

A

Her kan man måle på omkostninger, tid mm. Hvis man fx har et cost-leadership projekt kørende
Man må gerne optimere i sine subprocesser så længe det skaber værdi for virksomheden i sidste ende.

3
Q

Hvad er forskellen på funktions(silo)- procesperspektiv?

A

Silo- her er organisationen delt i funktioner og arbejder iikke sammen på tværs af funktioner
Processperspektiv- her arbejdes der på tværs af funktioner i organisationen

4
Q

hvad er efficiens

A

Efficiens- forholdet mellem input og output(hvor meget output man bruger pr input, hyar man en hurtigt proces til at kunne fx udfører et stykke arbejde)
Minimerer tid
Minimerer omkostninger
Minimerer brug af informationsressourcer
Levere et givent

5
Q

Hvad er effektivitet

A

Effektivitet- at leverer et produkt der lever op til målet, her kan processen forinden godt være langsom og dermed ikke efficiens, men outputtet er effektivt da det lever op til målet.
Støtter forretningsstrategien
Muliggør udførelse af forretningsprocesser
Styrker organisationsstrukturen og -kulturen.

Øger værdien for kunder

6
Q

hvad er internkontrol

A

Der skal føres internkontrol på de nye forretningsprocesser og dermed også sikre at de forskellige processer bliver overholdt.

7
Q

hvad er compliance

A

der er forskellige processer man skal overholde i virksomheden og overholder de retningslinjer der er sat af virksomheden.

8
Q

hvad er en radikal ændring

A

her skrotter man alt hvad man har og begynder fra start igen(fx skolereform, da man gik fra en struktur til en anden) ulemperne ved en radikal ændring er at det er en svær proces, da det først skal implementeres og der er ingen sikkerhed for at det vil optimerer virksomheden. Her ser man på effektiviteten

9
Q

Hvad er en inkremental ændring

A

hvor man gør det trinvis i virksomheden. Små løbende forbedringer hvor man nå et lille stykke over længere periode. Her ser man på efficiens i at optimerer processer.

10
Q

når man taler processforbedringer hvad er foreskellen så på automatisering, informatisering og transformering

A
  • Automatisering: fx erstatter en rengøringsdame med en maskine. En dame får en lommeregner i stedet for at regne i hånden
  • Informatisering: indførelse af nye systemer der gør at medarbejderne skal arbejde anerledes.
  • Transformering: at man laver en proces fuldstændig om fx lave biler på maskine i stedet for i håneden. Har forelæsning hjemmefra på pc i stedet for lokale.
11
Q

hvad indgår i en proces?

A

En proces har:
› En start og afslutning
› Input og output
› En række af aktiviteter (opgaver eller subprocesser), der transformerer input til output
› Et sæt af metrikker, der kan måle processens effektivitet.

12
Q

hvilke kerneelementer indgår i procesforbedring?

A
Der er fire kerneområder indenfor procesforbedring:
› effektivitet
› efficiens
› Intern kontrol
› compliance
13
Q

Hvad er Business Process Re-engineering ?

A

radikale forandringer

14
Q

Hvad er Statistisk proceskontrol?

A

inkrementelle forandringer