Øvelsestime 10 Flashcards Preview

Forretningsudvikling med informationssystemer > Øvelsestime 10 > Flashcards

Flashcards in Øvelsestime 10 Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

hvad anvendes modenhedsmodellen til i IT?

A

Modenhedsmodeller er et brugbart værktøj til at forstå kompetenceforskellene i organisationen og dets IT systemer

2
Q

Hvad er de 3 modenhedsniveauer?

A

 Niveau 1 – Det funktionelle perspektiv dominerer, fokus er at gøre forretningen efficient:
› It-organisationen fokuserer på de basale services, der er nødvendige for at:
› Genere omkostningsbesparelser
› Fremskaffe de informationer, der er nødvendige på operationelt niveau
 Niveau 2 – Procesperspektiv, fokus på at gøre forretningen effektiv
› It-services integreres på tværs af organisationen
› It-organisationen leverer information, der støtter ledelsesmæssig
beslutningstagning
› Muliggør partnerskab med forretningen
 Niveau 3 - Fokuser på innovation
› Giver support til strategiske initiativer
› Hjælper med at anspore innovation

3
Q

hvad anvendes en business case til?

A

Vi er nød til at have et mål om hvad det er for nogle projekter man vil løbe efter. Der er et formål med de projekter vi vælger at kaste penge efter og hvad forventer vi. Her bruges en business case. Klar og tydelig formål hvad det kan give i sidste ende er det et finansielt mål , er det værdiskabende osv.

En business case:
› Skal vinde støtte til en it-investering og resultere i en “go-ahead”-beslutning
› Er et struktureret dokument, der præsenterer de oplysninger, der er
nødvendige for at kunne tage en go/no-go beslutning
› Hjælper med at prioritere investering i forskellige projekter
› Identificerer hvordan it og forretningen kan levere ny værdiskabelse
› Sikrer engagement i forretningen
› Skaber grundlag for overvågning af investeringen.

4
Q

hvilke faktor måler man på i en IT risikoanalyse?

A

tekniske
finansielle
organisatoriske

5
Q

hvilke metoder kan anvendes til at værdiansætte en it-investering?

A

-ROI
-Nutidsværdimetoden
-Man kan ikke måle IT-systemer vha. økonomiske, da der er meget mere ud af det. det kan måles ud fra nogen andre modeller.
-Business case- den enkelte investering.
-It portofolio mangement - ser på alle investeringer
Komplementere hinanden rigtig godt

6
Q

hvilke metoder kan anvendes til at måle IT-investeringer?

A
  • Lave et balanced score card til at illustrer vores IT investering performance i virksomhedens.
  • performance måling.SMART mål
7
Q

hvad er IT-dashboard?

A

Key performance indicator - et snapshot af en status her og nu. BI anvendes her. For at få det visualiseret. Let at læse og forarbejde for et individ.

8
Q

hvilke 4 typer af IT-investeringer er der?

A

Transaktionssystemer
 Systemer, der strømliner eller reducerer omkostningerne.
Infrastruktur
 Fælles it, der anvendes til flere applikationer, fx servere , netværk , databaser eller
bærbare computere
Informational Systems
 Systemer, der leverer information, der anvendes til at kontrollere, styre, kommunikere,
analysere, eller samarbejde.
Strategiske Systemer
 Systemer der anvendes til at opnå en konkurrencemæssig fordel på markede

9
Q

er SAP en konkurrencemæssig fordel for virksomheder..?

A

nej det er en konkurrencemæssig nødvendighed.

10
Q

hvad er de 4 perspektiver i balanced score card?

A

kunder
interne processer
læring og vækst
finansielle

11
Q

Hvad er SMART mål?

A

SMART mål bruges til operationel planlægning, overvågning og evaluering til at måle,
hvorvidt et mål er opnået. SMART mål har til formål at give en klar og genkendelig vurdering
af fremskridt.
Operationelle mål er sammensat af en indikator (tilstanden eller situationen, der skal ændres)
og et mål, der skal nås inden for en given tid for en give population. SMART mål bør være:
 Specific (specifikke)
 Measurable (målbare)
 Achievable (opnåelige)
 Relevant (relevante)
 Timely (afgrænset i tid)

12
Q

hvordan finanseres IT-aktiviteter?

A

de er 3 typer:

Chargeback- fordeler omkostningerne ud på brug, ud fra afdelinger i virksomheden. Dette kan ikke gøres op før året er omme og afdelingerne får en regning når året er omme.
Dette er svært at opgøre hvad de har brugt af CBU og netværkstrafik

Allokering-Man kan fordele efter allokering. Efter omsætning, antal arbejder eller antal pcér etc.

Corporate budget- fastsætter hvad IT må koste om året og vha. en fordelingsnøgle

13
Q

hvad er ABC?

A

acitivity based costing

omkostningsallokering

14
Q

Hvad er TCO?

A

total cost of ownership

Total cost of ownership(TCO)- hvad it koster fra man bringer det ind i organisationen til man tager det ud af organisationen igen.

Her skal alle omkostninger medtages, antal ansatte, ekstra udstyr mv.