Polish 14 Flashcards Preview

Polish > Polish 14 > Flashcards

Flashcards in Polish 14 Deck (98):
1

zapamiętać

to remember

2

polecenie

reference

3

popełnić

commit

4

dodatkowy

additional

5

nagranie

recording

6

formularz zgłoszeniowy

form

7

płeć

sex

8

taki sam

sam

9

dialog

dialogue

10

niewrażliwy

insensitive

11

oto

here

12

przedstawiony

presented

13

przyimek

preposition

14

przy

at

15

palenie

smoking

16

wynalazek

invention

17

pozostanie

stay

18

mowa

speech

19

zapamiętać

to remember

20

rzeczownik

noun

21

przymiotnik

adjective

22

przysłowek

advert

23

zaimek

pronoun

24

imisłów

participle

25

występować

occur

26

większość

most

27

celownik

dative

28

narzędnik

instrumental

29

miejscownik

locative

30

przypadek

case

31

tryb oznajmujący

indicative mode

32

ćwiczyć

practice

33

przynajmniej

at least

34

powtarzać

repeat

35

grzech

sin

36

czek

check

37

zapomnieć

forget

38

kawiarenka

cafeteria

39

bezczelnie

insolently

40

ulotny

transitory

41

szyb

shaft

42

wyprzedzać

overtake

43

codzienność

everyday

44

gubić

lose

45

kręcić

spin

46

spod

from under

47

wskazówka

tip

48

polowanie

hunt

49

polować

to hunt

50

ekscytacje

excitement

51

diler

dealer

52

stan

state

53

asekuracja

assurance

54

skakać

jump

55

historie

stories

56

tętnić

pulsate

57

wlać

pour

58

wstęż

introduction

59

skladać się

consist

60

tomik

volume

61

zawierjący

containing

62

objaśniający

explanatory

63

poszczególny

individual

64

zarys

outline

65

niniejszy

present

66

pisany

written

67

zbliżony

nearing

68

potoczny

current

69

potoczny

everyday

70

polszczyzny

Polish language

71

mówiony

spoken

72

podstawowy

primary

73

składniowy

syntax

74

konieczny

indispensable

75

opanowanie

mastery

76

samodzelny

independent

77

spośród

from

78

zasób

store, supply

79

hasło

catchword, password

80

zamieszczony

posted

81

wprowadzenie

insertion

82

litera

letter

83

poza

outside

84

poznawanie

study

85

objęty

covered

86

stanowić

constitute

87

zbytnio

too

88

zrozumiały

clear

89

stopniowo

gradually

90

uklad

system

91

wyjście

exit

92

kolejność

order

93

ciąg

series

94

ściśly

strict

95

powiązany

related

96

pomnik

monument

97

plac

square

98

wymawiać

enunciate