Polish 32 Flashcards Preview

Polish > Polish 32 > Flashcards

Flashcards in Polish 32 Deck (82):
1

droga życiowa

road of life

2

to hug

obejmować, objąć

3

to settle somewhere

osiąść gdzieś

4

to live through

przeżyć, przeżywać

5

remove somewhere for his opinions

usunąć za jego przekonania

6

journeyman

czeladnik

7

promise

przyrzeczenie

7

promise

przyrzeczenie

8

pledge

ślubowanie

8

pledge

ślubowanie

10

protestation

uroczyste zapewnienie

11

advise

doradzać, doradzić

12

keep quiet

milczez, zmilczeć

13

keep , preserve

zachowywać, zachować

14

achieve

osiągam, osiągnąć

15

satisfy

zaspokajać, zaspokoić

16

operate

operować, zoperować

17

do harm tp

szkodzić, zaskzodzić

18

leave, abandon

pozostawiać, pozostawić

19

respect, esteem

szanować, uszanować

20

prosperity, success

pomyślność

21

give a kick

kopnąć

22

pass through

doznawać

23

err

bładzić

24

violate

bezcześcić

25

trzeć

rub, grate

26

imp. być

bądż

27

to sound,

brzmieć

28

fade

gasnąć

29

giąć

bend, incline

30

squeeze

gnieść

31

bite

gryżć

32

imp jeść

jedż

33

karać

punish

34

claup, applaud

klaskać

35

curse

kląć, przekląć

36

grind

mleć

37

to sit down

siadać, usiąść (usiądę, usiądziesz, usiądą(

38

to sit

siedzić , ja siedzę, ty siedzisz

39

to judge, believe

sądzić, ja sądzę. ty sądzisz

40

be in court

sądzić się

41

pass judgement

osądzić

42

suspect

posądzić

43

prejudice

przesądzić

44

investigate

docieć

45

imp. wziąć,

weż,bierz

46

fill up

napełniać, napełnić

47

to rescue someone

wyratować

48

to be free of something

być wolnym od czegoś

49

observe an oath

dochowywać, dochować przysięgi

50

take an oath

składać, złożyć przysięgę

51

rust

rdza

52

living room

salonik

53

shelter, refuge

schronienie

54

condition

warunki

55

conducive

sprzyjający

56

compose

s, komponować

57

bursh

pędzel

58

cicle

cykl

59

figure, picture

rycina

60

midwife

położna

61

queen

królowa (like adjective)

62

call

zawołać

63

define

określić

64

no answer

brak odpowiedzi

65

this way

tędy

66

no offense

bez obrazy

67

to hit the mark

trafić

68

adventure

przygoda

69

crazy

wałnięty

70

argument

teza

71

with pleasure

z rozjoszą

72

in the environment

w otoczeniu

73

implant

wszczepiać

74

commander

dowodca

75

on board

na pokładze

76

you convinved przekonałeś

you convinced me

77

literally

dosłownie

78

fix the problem

naprawić usterkę

79

transmission

przekazywanie

80

płód

fetus

81

removał

usuwanie