Polish 51 Flashcards Preview

Polish > Polish 51 > Flashcards

Flashcards in Polish 51 Deck (100):
1

towarzyszyć

accompany

2

doskonałość

perfection

3

rozmaity

various

4

dobór

collection

5

układ

arrangement

6

ustonsunkować, ustosunkowywać się do

to give ones opinion to something

7

poszerzać, poszerzyć

to widen

8

otaczać otoczyć

to surround

9

żmudny

arduous

10

wierzgać, wierzgnąć

to kick, lash out

11

pojmować, pojąc

to understand

12

doceniać, docenić

appreciate

13

zrażić, zrażać

to alienate

14

kindersztuba

upbringing

15

zawiłość

intricacy

16

zamożny

wealthy

17

walor

virtue

18

być w kropce

be in a difficult situation

19

szwank

jeopardy

20

burly

postawny

21

guz

lump, bump

22

galanteria

courtesy

23

wydobywać wydobyć

to extract

24

dowcip

joke

25

napięcie

tension

26

zderzać, zderżyć się

to collide

27

rozbawienie

amusement

28

zaskoczenie

astonishment

29

przerażać, przerażić

to terrify

30

ospaly

sluggish

31

nietakt

blunder

32

otoczenie

surroundings, environment

33

wieszać powiesić coś na czymś

to hang up

34

przełożony

superior

35

but

lecz

36

pozbawiony

lacking

37

tożsamość

indentity

38

treść

content

39

odbicie

reflection

40

odczucie

feeling

41

zdumienie

amazement

42

poparcia

support

43

czas dobowy

24 hour

44

zwrot

turn

45

ściśly

compact

46

impairment

upośledzenie

47

wystawny

sumptuous

48

być w trakcie czegoś

be in the middle of sth

49

więżar

weight

50

ujawniać, ujawnić

to disclose

51

zakłopołanie

embarrassment

52

smutek

sadness

53

grzbiet

back spine

54

obelżywy

abusive, insulting

55

wyborny

excellent, delicious

56

wywoływać, wywołać

to call out, to invoke

57

usiłować coś zrobić

to try hard to do something

58

przekaz

order

59

zbytny

excess

60

czarnek

respect

61

ukazać, ukazywać

to portray, to display

62

gorszący

scandalous

63

wstręt

revulsion

64

przeoczenie

oversight

65

spryt

cleverness

66

obelżywy

insulting

67

uścisnąć

to hug

68

kłaniać się ukłonić się

to bow

69

skinąć głową

to nod

70

indentyfikować się

to identify with

71

zaburzać

to upset

72

przedmieście

suburb

73

ujmować za

to grasp

74

ubóstwo

poverty

75

cechować

to characteriye

76

sprzeciw

objection

77

podnieta

stimulus

78

wysiłek

effort

79

upraszać, uprosić

to simplify

80

warstwa

layer, deposit

81

środki masowego przekazu

media

82

czynnik

factor

83

bełkot

mumbling

84

postawa

attitude

85

zasięg

range

86

wywierać, wywrzeć (nacisk=

to exert pressure

87

nie przejmuj się

dont worry

88

w nawiasie

in brackets

89

nieporadność

incompetence

90

gustowny

tasteful

91

drobiazg

small thing

92

niedbaly

negligent, sloppy

93

nadążać, nadążyć

to keep up with

94

szacowny

venerable

95

gwara

local dialect

96

bałwochwalczy

idolatrous

97

wymienać, wymienić

to exchange

98

porządny

neat

99

brudnopis

rough draft

100

szeleścić

to rustle