Polish 41 Flashcards Preview

Polish > Polish 41 > Flashcards

Flashcards in Polish 41 Deck (101):
1

to shake

trzaść się, zatrząść się

2

to crumbe (building)

walić się, zawalić się, ulegać, ulec zniszczeniu

3

usuwać, usunąć

to clean, to remove

4

according to me

według

5

from my point point of view

z mojego punktu widzenia

6

without doubt

bez wątpienia

7

it seems to me

wydaje mi się, że

8

I am convinced

jestem przekonany,pewny

9

intellectually

umysłowo

10

ant

mrówka

11

get out of work early

urywać, urwać

12

laborious

pracochłonny

13

to hire

zatrudniać, zatrudnić

14

declare

ogłaszać, ogłosić

15

to hang, to suspend (from work for example)

zawieszać, zawiesić

16

renumeration, pay

wynagrodznei

17

daily wage

dniówka

18

boots

kozaki

19

klapki

flip flops

20

torch

latarka

21

to make a bet

zawierać zakład

22

cerficate

świadestwo

23

imprisonment

pozbawienie

24

delivery

dostawa

25

to come into being

powstawać, powstać

26

to broaden

poszerać, poszeryć

27

to be disgusted

oburzony

28

intricacy

zawiłość

29

action

czynność

30

to disturb

zakłócać, zakłócić

31

lacking something

pozbawiony czegoś

32

depiction

ujęcie

33

unit, individual

jednostka

34

issue

zagadnienie

35

obstacle

przeszkoda

36

to satiate

nasycać, nasycić

37

deliberate, conscious

świadomy

38

to promote, to launch

lansować

39

distinct

odrębny

40

to work out

gimnastykować się

41

fressen

żreć

42

to understand

pojmować, pojąć

43

to tear

dzreć, drę, drzesz

44

to break, smash

tłukę, tłuczesz, tłucze

45

to cut

ciąć, tnę, tniesz

46

to cut (hair?

strzyc, strygę, stryże, stryżesz

47

to boil

wrzeć, woda wrze

48

the wind blows

wiatr dmie, jeszcze

49

the olympic games

igre

50

to watch, supervise, to look after (mind)

pilnować

51

to spoil, to break, to damage

psuć, psuję, psujesz, psuje

52

to guard

strzec, strzegę, strzeżesz

53

to sob

szlochać

54

to rinse

płukać

55

to live beyond ones means

żyć ponad stan

56

to lean out

wychylać, wychylić się

57

conceited, stuck up

zarozumiały

58

crest

czubek (nosu(

59

to track, to trail

tropić

60

to look at

spoglądać

61

to run in, to grate more

dotrzeć, docierać,

62

to second, to back up

popierać

63

to chase, to pursue

ścigać

64

to yell, to scream

wrzeszczeć

65

to be joking

kpić

66

to be ashamed

wstydzić się

67

coldly

ozięble

68

to have an argument

sprzeczać się

69

to kneel

klękać

70

to marvel at sth

zachwycać się

71

to tease, to trouble

dokuczać, dokuczyć DAT

72

to put, place

stawiać, postawić

73

board game

gra planszowa

74

circulation

krążenie

75

to disappear, to vanish

przepadać, przepaść

76

to reach out for

sięgać po (alkohol)

77

to dare

śmieć

78

reason, mind

rozum

79

sich ernaehren

odżywiać się

80

in brackets

w nawiasach

81

to forgive someone for something

wybaczać, wybaczyć

82

snail

ślimak

83

wygłaszać, wygłosić

to deliver

84

to be able to deny oneself something

umieć odmówić od -----

85

alcoholic drink

trunek

86

to apply, to use

stosować

87

sorrel

szczaw

88

to fly up

frunąć

89

to hit, to smack

trzaskać, trzasnąć

90

to cross

przekraczać, przekroczyć

91

to put on weight

tyć, utyć

92

in any case

na wszelki wypadek

93

to implement, to realize

urzeczywistniać, urzeczywistnić

94

work for next to nothing

pracować za pół darmo

95

conviction

przeświadczenie

96

sentimental

łzawy

97

to sit

siedzieć

98

to take a sit

siadać, usiąść

99

polished

wykwintny

100

dead end

ślepy zaulek

101

to build castles in the air

budować zamki na lodzie