Polish 42 Flashcards Preview

Polish > Polish 42 > Flashcards

Flashcards in Polish 42 Deck (100):
1

to speak candidly

mówić szczerze

2

misunderstanding

niedomówienie

3

in exile

na obczyźnie

4

draft, sketch

szkic

5

to read voraciously

zaczytywać się czymś

6

to make up for something, catch up

nadrobić

7

to copy, fabricate, to fake

podrobić

8

to form (public opinion=

urobić

9

to coax someone into doing someone

namówić kogoś do czegoś

10

to discuss someone behind their back

obmówić kogoś za jego plecami

11

przypatrywać się, przypatrzyć się

to scrutinize

12

idleness

bezczynność

13

lip

warga

14

clown

błazen, robić z siebie błazna

15

sunny, clear

pogodny

16

to pour out

wyciekać, wyciec

17

to wheedle sth out of

wyłudzać, wyłudzić

18

freeze

zamrażać, zamrozić

19

to heat

ogrzewać, ogrzać

20

to overcome

opanowywać

21

to squeeze

wydusić. wyduszać

22

to mix, grate

ucierać, utrzeć

23

to sweep

wymiatać, wymieść

24

to suck in

zassać, zasysać

25

to learn about something

dowiedzieć się, dowiadywać się o czymś

26

to run in, reach something

docierać, dotrzeć do....

27

interview

wywiad

28

to adapt to

dostosować się, dostosowywać się

29

civil war

wojna domowa

30

attitude

nastawienie do czegoś

31

still

wciąż

32

until

33

desire

pożądać

34

relatively

względnie

35

percentage

odsetek

36

front, lead, to be in the forefront

czołówka, być w czołowce

37

withdrawal

wycofanie

38

to perceive

postrzegać

39

to tell sb about stb

opowiadać się o

40

to scrutinize sb

przypatrywać się, przypatrzyć się komuś

41

to receive

otrzymać, otrzymywać

42

die of boredom

umierać z nudów

43

to get to work

brać się do roboty

44

to play a real role

odgrywać istotną rolę

45

ławica ryb

school, shoal

46

łajno

dung

47

the pope

Papież

48

kazanie

sermon

49

greed

zachłanność

50

vanity

próżność

51

pride

pycha

52

jail, imprisonment

więzenie

53

fine

grzywna

54

warning

ostrzeżenie

55

defeat

klęska

56

to suffer a defeat

ponieść klęskę

57

to act as a substitute for

zastępować

58

chairman

prezes

59

skupiać się

to gather, assemble

60

income

przychód

61

developed

rozwinięty

62

wholesale prices

ceny hurtowy

63

below

w dół

64

distinct, clear

wyraźny

65

dispersed, lax

luźny

66

to transgress, to exceed

przekraczać; przekroczyć

67

szybowiec

glider

68

formerly

niegdyś

69

fallen

upadły

70

plunder, pillage

plądrować

71

ravenous

wygłodniały

72

to be dying

konać

73

management

zarządanie

74

bankruptcy

upadłość

75

creditor

wierzyciel

76

obligation, commitment

zobowiązanie

77

force, power

potęga

78

yearly

rocznie

79

wskaźnik

indicator

80

cime

przestępczość

81

wezwanie

call, summons

82

to lengthen, to extend

wydłuszać, wydłuszyć

83

povertz

ubóstwo, pozium ubóstwa

84

harbinger, herald

zwiastun

85

to absorb

pochłaniać, pochłonąć

86

beginning

wszczęcia

87

debt

zadłużenie

88

in the face of

w obliczu

89

loss

strata

90

rotary, rotational, circulating

obrotowy

91

przebój

hit

92

initial

wstępny

93

display

wyświetlacz

94

blackberry

jeżyna

95

to mirror, to reflect

odzwierciedlać, się w

96

stone, seed

pestka

97

to cut down, to fell

ścinać, ściąć

98

recognized

uznany

99

sophisticated

wyszukany

100

stay-at-home

domator