Polish 27 Flashcards Preview

Polish > Polish 27 > Flashcards

Flashcards in Polish 27 Deck (100):
1

preparat

preparation

2

powiększający

growing

3

biust

bust, breast

4

ostatni rok

last year

5

sylwetka

silhouette

6

dektorować

garnish

7

uzasadnić swój wybor

justify your choice

8

zamówienie

order

9

cyfrowy aparat

digital camera

10

z plastiku

plastic

11

nie wiem dokładnie

I dont know exactly

12

pożegnanie

farewell

13

urządzenie

device

14

utrzymany

maintained

15

włascicielka

proprietress

16

płaca

wages

17

miesięcznie

monthly

18

roczny

annual

19

istotny

important

20

żądać

demand

21

traktowanie

treatment

22

płeć

sex

23

rasa

race

24

zwłaszcza

especially

25

przynależność związkowy

union membership

26

zestaw

set

27

przepis

recipe

28

warunki

conditions

29

związek

relationship

30

członek

member

31

zakazywać

ban

32

o warunkach

conditions

33

pracodawca

employer

34

pracownik

employee

35

plany macierzyński

maternity plans

36

jestem niezadowolony z decyzji

I am dissatisfied with the decision

37

coś podobnego

something like

38

to okropnie

horrible

39

znalazł

found

40

wspólny

dual

41

prowadzić firmę

run a business

42

wykwalifikowany

qualified

43

proponować pracę

job offer

44

wystąpienie

occurrence

45

zawodowy

professional

46

żadanie

task

47

odbierać

receive

48

w sprawie

regarding

49

negocjować

negotiate

50

odtwarzacz

player

51

czajnik

kettle

52

patelnia

frying pan

53

rondel

pan

54

zaoszczędzić

save

55

wystarczać na

be sufficient for

56

ciężko

hard

57

w równym stopniu

equally

58

poświęcać

devote

59

wystarczający

sufficient

60

utrzymanie

maintenance

61

na utrzymanie rodziny

to support the family

62

przymus

coercion

63

przymus ekonomiczny

economic compulsion

64

wskazany

indicated

65

zachowanie

behavious

66

niezależność

independence

67

możliwość

possibility

68

posiadać

possess

69

powyżej

more than

70

zbior

collection

71

rzeżba

sculpture

72

działka

allotment

73

działka budowlana

buidling plot

74

fotografia przedstawia

photograph shows

75

na pierwszym planie

in the foreground

76

w głębi

in the background

77

można przypuszczać

it can be assumed

78

prawdopodobnie

probably

79

stanowić integralną cześć

to constitute an integral part

80

istnieć

exist

81

zasadniczy

essential

82

wymowa

pronunciation

83

pisownia

spelling

84

wydech

expiration

85

z reguła

generally

86

sylaba

syllabłe

87

sylaba przedostatnia

penultimate syllable

88

pochodzenie

origin

89

bywa

sometimes

90

samogłoska

vowel

91

występować

occur

92

głoska

phone

93

spólgłoska

consonant

94

wargowy

labial

95

oznajmujący

indicative

96

wyraz i wyrażenie

expression

97

wykorzystjąś

using

98

uzupełniać

complement

99

stosowny

appropriate

100

teatr narodowy

national theatre