Verbes Françaises T Flashcards Preview

Verbes Françaises > Verbes Françaises T > Flashcards

Flashcards in Verbes Françaises T Deck (74)
Loading flashcards...
1

tacher

a

2

tailler

a

3

taler

a

4

taper

a

5

taquiner

a

6

tarer

a

7

tasser

a

8

tatouer

a

9

teinter

a

10

téléphoner

a

11

tendre

a

12

tenter

a

13

ternir

a

14

téter

a

15

tiédir

a

16

tirer

a

17

toiler

a

18

tolérer

a

19

tomer

a

20

tonner

a

21

tordre

a

22

toumer

a

23

tousser

a

24

tracer

a

25

trahir

a

26

traire

a

27

tramer

a

28

transmettre

a

29

transporter

a

30

traverser

a

31

tremper

a

32

tricher

a

33

trier

a

34

tromper

a

35

troubler

a

36

trouver

a

37

tuiler

a

38

tâcher

a

39

taire

a

40

tanner

a

41

tapir

a

42

tarder

a

43

tarir

a

44

tâter

a

45

teindre

a

46

télécharger

a

47

témoigner

a

48

tenir

a

49

terminer

a

50

tester

a

51

téter

a

52

tinter

a

53

titiller

a

54

toiser

a

55

tomber

a

56

tondre

a

57

toquer

a

58

toucher

a

59

toumoyer

a

60

tracasser

a

61

traduire

traìner

62

traiter

a

63

transcrire

a

64

transformer

a

65

transparaître

a

66

travailler

a

67

trembler

a

68

tressaillir

a

69

tricoter

a

70

tripoter

a

71

trotter

a

72

trouer

a

73

tuer

a

74

tutoyer

a