Week 2 - Hoorcollege Flashcards Preview

G&S aangepast > Week 2 - Hoorcollege > Flashcards

Flashcards in Week 2 - Hoorcollege Deck (14)
Loading flashcards...
1

Wat kan je zeggen over ‘hybrid governance’ in ons zorgsysteem?

Het is niet alleen privaat, of openbaar. Het is een mix. Er is een zorgsysteem, maar het is hybride. Er zijn zowel commerciële als openbare vraagstukken.

2

Welke soorten decentralisatie zijn er?

-Politieke decentralisatie; verantwoordelijkheid van het maken van beleid verschuift van centraal naar lokaal niveau.
 

-Administratieve decentralisatie; Overheid behoudt de controle over het maken van de wetten en het nemen van beslissingen op gebied van beleid, maar schuift het management en de dienstverlening (uitvoering) naar de lokale gemeenten en private organisaties.
 

-Fiscale decentralisatie; Verschuift de fondsenwerving en verantwoordelijkheid voor uitgaven van centraal naar lokaal niveau.

3

Wat kan je zeggen over de ‘dutch case in healthcare’?

Is van een nationaal georganiseerde welvaartstaat naar een lokaal georiënteerde participatie maatschappij gegaan.

De lokale overheid heeft een leidende rol gekregen. Het is community centered: verantwoordelijkheid van het individu en mobilisatie van sociale netwerken en burgermaatschappijorganisaties.

4

Noem voorbeelden van decentralisatie in de Nederlandse gezondheidszorg

-WMO (social support act),

-Jeugdwet

-Participatiewet

5

Welke resources (bronnen) hebben mensen tot hun beschikking?

-Persoonlijke gezondheid

-Economische positie

-Cultuerele resources (spreek je de taal etc.)

-Sociale netwerken

 

(ZIE AFBEELDING)

6

In welke groepen kan je de Nederlanders verdelen?

-Upper class 15%

-Young potentials 14%

-Working middle class 28%

-Secure pensionados 12%

-Insecure workers 16%

-Precariaat 15%

 

Bovenste 4 hebben een hoge score op resources

Onderste 2 hebben een lage score op resources

7

Welke trends zijn er op gebied van polarisatie?

1. Levensverwachting verschilt enorm in opleidingsniveau; Verschil tussen universiteit en mbo is 7 jaar. In goede gezondheid zelfs 18-20 jaar.

2. Ongelijke kansen in opleiding en arbeidsmarktposities

3. Etnisch en religieus verdeelde werelden.

4. De meest kwetsbare mensen hebben de kleinste sociale netwerken.

8

Welke demografische trend is er zichtbaar?

Aantal ouderen (65+) stijgt.

9

Wat kan je zeggen over de levensverwachting binnen de EU?

Grote verschillen in levensverwachting tussen noord en zuid, en oost en west. Oost-europa is de levensverwachting 7-8 jaar minder dan hier.

10

Wat kan je zeggen over laagopgeleiden?

-Leven korter

-Hebben vaker een tijdelijke baan

-Zijn vaker voor directe democratie, tegen de EU/globalisatie

-Meer pessimistisch over de toekomst

11

Welke trends zijn er op gebied van informele zorg?

-Het aantal potentiële mantelzorgers neemt af (50-65 jarigen die voor 85+ kunnen zorgen)

12

Wat betekenen de trends op gebied van informele zorg voor gedecentraliseerde governance?

Al deze trends zijn relevante context voor:

-Sturen van effectiviteit en geldigheid van lokaal beleid en politiek.

-Organiseren van zorg/sociale ondersteuning.

-Toenemende vertrouwen in beleid en politiek.

13

Wat kan je zeggen over de locus en focus van governance en strategie in de zorg?

Veranderingen in locus (meetkundige plaats):
-Van centraal naar lokale overheid (decentralisatie)
-Van government naar governance naar individuele burgers (focus op needs/demands)

Veranderingen in focus:
-De vaagheid van het publiek belang: heruitvinden van solidariteit
-De wazige grenzen van dienstverlening in de zorg en andere instituties.
-Meer focus op output en uitkomst (kwaliteit van leven)

14

Welke dilemma’s zijn er voor healthcare governance?

1. Kwaliteit van leven vs Kwaliteit van zorg
Het gaat niet alleen om zorg, het gaat ook om de kwaliteit van leven, opleiding, religie, thuisvoelen etc. Je moet balans hebben tussen beleid dat gebouwd is op kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

2. Professionalisatie vs deprofessionalisatie
Zowel professionalisatie als deprofessionalisatie is nodig. Mensen die opgeleid zijn als dokter en autonomie gewend zijn moeten ineens hun werk anders gaan doen. Ze hebben dus educatie nodig over dat ze overeenstemming bereiken over wie wat doet. Soms zegt een dokter; ik doe dit niet meer, want dat doet de neighbourhood nurse. Ik kan me dan specialiseren op wat anders. Wat is je professie in deze gedecentraliseerde wereld?

3. Individuele verantwoordelijkheid vs solidariteit
Politiek dilemma. Hoeveel verantwoordelijkheid wil je hebben. Wat betekent het voor kwetsbare mensen. Hoeveel solidariteit wil je voor die groepen?