Week 1 - Literatuur Flashcards Preview

G&S aangepast > Week 1 - Literatuur > Flashcards

Flashcards in Week 1 - Literatuur Deck (13)
Loading flashcards...
1

Wat zijn policy networks?

Set van formele en informele verbanden tussen de staat en andere actoren, die gebouwd zijn rond dezelfde interesses bij het maken van beleid en de implementatie hiervan. Beleid wordt gemaakt door het onderhandelen tussen de leden van dit netwerk.

 

-Set formele/informele verbanden tussen staat en andere actoren

-Zelfde interesses bij maken van beleid + implementatie

-Beleid gemaakt op basis van onderhandelen tussen leden netwerk

2

Welke aannames heeft Rhodes over de policy network theory?

 • Elke organisatie is afhankelijk van andere organisaties voor bronnen.
   
 • Om hun doelen te bereiken moeten organisaties bronnen uitwisselen.
   
 •  Hoewel het maken van beslissingen binnen de organisatie wordt beperkt door andere organisaties, behoudt de dominante coalitie wat bevoegdheid. Het waarderende systeem van dominante coalitie, beïnvloedt welke relaties als een probleem worden gezien en welke middelen worden gezocht.
   
 • De dominante coalitie maakt gebruik van strategieën binnen de bekende spelregels om het proces van uitwisseling te regelen.
   
 • Variaties in de mate van discretie zijn een product van de doelen en de relatieve machtspotentie van samenwerkende organisaties.

3

Wat zegt Rhodes over Governance?

Rhodes heeft het meer over ‘Network Governance’. Hij geeft aan dat governance gaat over het regeren (governing) met en door netwerken.

Governance is breder dan alleen de regering (omvat ook actoren die niet van de staat zijn.

4

Welke karakteristieken heeft Governance volgens Rhodes?

1. Er is wederzijdse afhankelijkheid tussen organisaties; Governance is breder dan government, er zijn ook niet-statelijke actoren. Het veranderen van de grenzen van de staat betekent dat de grenzen tussen publieke, private en vrijwillige sectoren verschuiven en transparanter worden.

2. Continue interactie tussen leden van het netwerk. Deze worden veroorzaakt door de behoefte om bronnen uit te wisselen en onderhandelen over gedeelde doelen.

3. Game-like interactions, gebouwd op vertrouwen en gereguleerd door de regels van het spel. Hier is door de deelnemers van het netwerk over onderhandeld en goedgekeurd.

4. Een aanzienlijke mate van autonomie voor de staat. Netwerken zijn niet verantwoordelijk voor de staat; zijn zij zelforganiserend. Hoewel de staat niet daadwerkelijk een positie inneemt, kunnen zij toch de indirect de netwerken sturen.

5

Wat houdt Hollowing out of the state in?

De staat verliest verantwoordelijkheid/macht in meerdere richtingen.

-Naar boven: EU/Internationaal

-Horizontaal: Agentschappen/private organisaties

-Naar onder: Decentralisatie naar gemeenten.

6

Waar gaat het artikel van Riley en Manias over?

Is op microniveau, de controle over eigen dagelijkse werkzaamheden en samenwerking met anderen.

Governance gaat over het sturen van gedrag en hoe je het eigen maakt. Artikel gaat over de machtsbron van de operatieverpleegkundige. Zij weet de voorkeuren van de chirurg en kan dat als machtsbron gebruiken.

7

Wat is power to conduct?

Macht om gedrag te sturen

8

Op welke manieren kan je gedrag sturen?

Sturen door kennis en ervaring.

9

Wat kan je zeggen over decoupling?

Wanneer van bovenaf iets van de staat wordt opgelegd maar het niet wordt uitgevoerd. Visie wordt niet uitgevoerd.

Andere vorm is dat het wel wordt uitgevoerd maar dat het doel niet wordt behartigd. Alles invullen in je verslag, je vult het wel in maar niet zoals het hoort. Is ook een vorm van decoupling.

10

Wat kan je zeggen over de shadow of hierarchy?

Heeft betrekking op hollowing out the state. Dat de staat de macht weggeeft wil niet zeggen dat ze geen inspraak meer hebben. Ze houden macht doordat ze wetten kunnen maken, besluiten kunnen nemen etc.

 

Macht weggeven betekent niet dat ze geen invleod meer hebben.

11

Wat is multi-level governance?

Multi-level governance refereert naar onderhandelde, niet-hiërarchische uitwisselingen tussen instituties op verschillende niveaus.

 

Governance op verschillende niveaus (verticale gelaagdheid)

12

Wat kan je zeggen over enabling the state?

Een model waarin de regering niet proactief regeert, maar zich meer bezighoudt met het beschrijven van doelen en verzamelen van middelen van verschillende bronnen om deze doelstellingen te achtervolgen.

Enabling state: Staat die niet alle macht heeft (top-down opereert), maar meer zoekt om dingen te maken (VB: interactie tussen groepen; platform)

13

Wat houdt de positive sum game in?

Positive sum game: Als je decentraliseert kan je veel meer resultaat boeken. Je geeft macht weg, maar dat wil niet per se zeggen dat je het kwijt bent (Shadow of hierarchy).

Verschuiven van de macht, je ziet bevoegdheden en verantwoordelijkheid niet alleen als winst voor de een en verlies voor de ander, maar als een geheel waardoor gezamenlijk meer winst bereikt kan worden.

 

Verdelen van macht is geen zero sum game.