Week 3 - Teams Flashcards Preview

Hoofdpunten OB > Week 3 - Teams > Flashcards

Flashcards in Week 3 - Teams Deck (14)
Loading flashcards...
1

Waarom is teamwerk belangrijk om (goede) zorg te kunnen leveren?

Om (goede) zorg te kunnen leveren is teamwerk noodzakelijk door:
-Geneeskunde is iets complex
-Steeds meer chronische ziektes & multimorbiditeit
-Specialisatie; mensen specialiseren zich, dit leidt tot meer teamwerk
-Sociaal wenselijk; wordt gezien als iets goeds om deel uit te maken van een team.

2

Waarom is teamwork belangrijk volgens West & Lyubovnikova?

Zij linken teamwork aan performance.
Teamwork zorgt voor betere HR uitkomsten => reduced stress, job satisfaction, intention to stay at work

Teamwork zorgt voor betere organizational outcomes: cost effectiveness
Teamwork zorgt voor betere patient outcomes: Mortality, medical errors, patient safety

3

Welke verschillende onderdelen heeft een team?

Onderdelen van een team:
-Limited Group of people
-Gezamenlijk doel
-Gedeelde verantwoordelijkheid
-Afhankelijkheid

4

Wat is een team?

Een team is een ‘limited Group op people’, wiens afhankelijkheid varieert in ‘nature & intensity, die toegewijd zijn aan gedeelde en individuele doelen en samen verantwoordelijk voor gedeelde doelen.

5

Wat is een real team? (karakteristieken)

Drie karakteristieken:

-Clear team boundaries:
Weten wie er in je team zit. Bijv. hoeveel teamleden heb je. Kan je ze opnoemen?

-Team member stability:
Echte teams zijn stabiel. Er is geen ongoing turnover, verandering van teammembership.

-Interdependency:
Er is afhankelijkheid. Je hebt elkaar nodig voor iets. Wat is anders je motivatie om deel te nemen aan een team als je het ook zelf kan?

6

Wat kan je zeggen over 'real teams' en contextafhankelijk zijn?

Hoe een echt team eruit ziet verschilt per context.

Bijv. teams die zorg leveren aan gehandicapten:
-kleine groep
-leveren zorg aan dezelfde groep voor een lange tijd
-afhankelijkheid is gebaseerd op leveren van 24-uurs zorg en psychological afhankelijkheid (hebben emotional support nodig/ dat je niet alleen staat etc.).

Bijv operating theatre team:
-Je hebt duidelijke grenzen
-Stabiliteit varieert. Zelfs binnen een operatie kan dat.
-Interdependency ligt meer op task interdependency

7

Waar moet je op letten op het gebied van teams?

-Teams zijn niet het antwoord voor elk organisatorisch probleem:
     Team leidt alleen tot betere performance als er een added value is. (Is een team nodig?)
     Is het kosteneffectief

-Wat is de context?
Ondersteunen andere systemen het team / teamwork? (Is je organisatie gestructureerd/gefocust op teamwork?)

-Teams veranderen

8

Op welke manieren kan je teamperformance verbeteren?

1. door middel van training

2. door middel van tools

3. door middel van redesign

4. door middel van het programma

9

Hoe verbeter je teamperformance door middel van training?

1. Je kan door middel van training de teamperformance verbeteren:

Door Principle based training:
-Crew resource management => gebaseerd op non-technical skills
Bijvoorbeeld door training op communicatie, situational awareness, leadership etc.
Eerst geven ze je informatie; awareness waarom die non-technical skills belangrijk zijn. Ze laten zien hoe een gebrek aan non-technical skills kan leiden tot slechte performance. Simulatie: ze trainen de non-technical skills in een simulatie setting.

-TeamSTEPPS => perceived as crew resource management and more.
Ze leggen nadruk op de needs van de organisatie (meer tailor made)

En door method based training
-Alleen simulation training (zonder de hele set van videos, materialen, plan maken etc.)
Bv rollenspel, manequins waarop je werkt, acteurs, technologie simulatie etc.
Je focust niet op technische skills, maar op hoe je interact met elkaar.
En daarna reflecteer je er op.
Vaak wordt dit ook opgenomen.

10

Hoe verbeter je teamperformance door middel van tools?

Meer praktisch.
Tools die structureren hoe je communiceert.

Bijvoorbeeld SBAR:
Je begint met een situatie, achtergrond van de patient, je assessment van de patiënt in de situatie en dan de recommendation of het verzoek.

Gebeurt ook met briefing en debriefing aan de hand van een checklist. Helpt je om gestructureerd vragen te beantwoorden.

Rounds:
Je kan multidisciplinaire rounds hebben rond een patiënt. Met alle verschillende healthcare providers erbij. En gestructureerd de situatie van de patiënt bediscussiëren, plan, aanbeveling etc. Het structureert je teamwork.

Tools kunnen ook teamwork faciliteren en triggeren.
Bijvoorbeeld: Technologie faciliteert teamwork. Teamleden die niet aanwezig zijn, kunnen nog steeds betrokken worden. Bijvoorbeeld dmv apps, bellen etc. Teamwork kan ook worden getriggerd. Informatie geven wat tot gesprekken leidt.

Er zijn dus verschillende mechanismes die leiden tot teamperformance. Training is groter. Je moet het hele team hebben. Tools zijn iets praktischer. De uitdaging van tools ligt meer in de implementatie hiervan.

11

Hoe verbeter je teamperformance door middel van redesign?

Organizational redesign. Is op een hoger level.
Hoort je hele organisatie bij.
Kan fysiek zijn => bv teamleden die met elkaar moeten werken bij elkaar zetten.
Kan door middel van pathways dat leidt tot dat mensen met elkaar werken.

12

Hoe verbeter je teamperformance door middel van programma?

Trend is om het tailor made te maken en verschillende elementen te combineren (HR bundel) om de teamperformance te verbeteren.

Bijv. includeren van training, tools, redesign

13

Wat zijn de laatste ontwikkelingen (en evidence) op het gebied van het verbeteren van teamperformance?

Evidence:
CRM en teamSTEPPS lijken het best te werken.
Maar de trend is dat deze EB interventies meer tailor made worden.
Ze zijn gebaseerd op CRM, maar er wordt gekeken om hem op de organisatie in te laten spelen.
Ze combineren de best fit met de best practice => wat werkt voor jouw organisatie?

14

Wat kan je zeggen over Crew Resource Management?

-Crew resource management => gebaseerd op non-technical skills

Bijvoorbeeld door training op
-communicatie,
-situational awareness,
-leadership etc.

Eerst geven ze je informatie => waarom zijn die non-technical skills belangrijk?
Laten zien wat fout kan gaan => hoe leidt gebrek aan NT skills tot slechte performance?

Simulatie: ze trainen de non-technical skills in een simulatie setting.