Week 4 - eHealth Flashcards Preview

Hoofdpunten OB > Week 4 - eHealth > Flashcards

Flashcards in Week 4 - eHealth Deck (16)
Loading flashcards...
1

Welke 4 grote uitdagingen zijn er in de zorg? (Quadruple Aim)

Er zijn vier grote uitdagingen in de zorg:
1. Patient experience
2. Population health
3. Reducing costs
4. Care team well-being

2

Wat kan je zeggen over patient experience / centerness als uitdaging in de zorg?

Moet als de ‘kern van healthcare’ worden gezien

Voorbeelen van een gebrek aan patient centerness:
-being marginalized
-geen macht meer hebben
-anoniem worden
-niet jezelf kunnen zijn

Je kan over patient centerness spreken als je welkom wordt geheten ‘to assert my humanity, my individuality, and my uniqueness.’

Denk aan Don Berwick (machteloosheid en zeggenschap)

3

Wat kan je zeggen over care team well-being als uitdaging in de zorg?

Happy professional – Happy patient

IT systemen zijn vaak niet gebruiksvriendelijk

Grote IT systemen worden ‘crapic en shitsoft ipv apic en shiftsoft’genoemd.
Ze zijn niet gebruiksvriendelijk, veel klachten door gebruikers.

4

Wat kan je zeggen over population health & efficiency of care als uitdaging in de zorg?

-Groeiende care load + hoge kosten.
-Groeiende populatie van mensen met een chronische ziekte.

eHealth belooft veel goeds voor deze uitdagingen.

5

Wat is eHealth? En noem voorbeelden.

Om het simpel te zeggen:
Het gebruik van informatie en communicatie technologieën (ICT) voor de gezondheid.

Gaat dus om gezondheid, niet alleen voor de zorg.
Het is een breder begrip.

Voorbeelden van eHealth:
-doctor google
-robots

6

Voor welke groepen is eHealth beschikbaar?

-Tussen HealthCare professionals
-Tussen Patient en Healthcare professionals
-Tussen patiënten
-Tussen patiënten en anderen (bijv zorgkaart NL)
-Tussen Healthcare professionals en anderen

7

Noem de drie domeinen van eHealth volgens Shaw en leg het model van Shaw uit?

-Health in our hands (apps / fitbit etc.)
-Interacting for health (everything that makes us communicate in network of een op een)
-Data enabling health (artificial intelligence, gebruik van data om beslissingen te maken)

Wat je eromheen ziet:
Dingen waar we over na moeten denken als we dit gaan gebruiken.
-Research & education: mensen trainen om het te gebruiken
-Safety & quality: zorgen dat het veilig is
-Privacy & access: denken aan de privacy van mensen

8

Noem voorbeelden van telemedicine en leg uit waarom telemedicine interessant is?

Bijv bloeddruk thuis meten, gewicht en andere belangrijke parameters.
Alarmbellen gaan af in bijv ziekenhuis als het niet klopt.
Ziekenhuis neemt contact op met patiënt (bijv video call).
Als het echt nodig is dan komt patiënt naar ziekenhuis, of homecare gaat naar patiënt.

Reden: voorkomen dat mensen onnodig naar het ziekenhuis gaan.

9

Hoe zorgen we dat telemedicine slaagt?

-Volledig integreren in het zorgpad:
Betekent: we doen het niet als een extra ding, maar dit is de normale manier van healthcare leveren. We geven de nurse specialist extra verantwoordelijkheden

-Informele leiderschap:
als je een informele leider hebt die positief is en de anderen enthousiast kan krijgen, dan krijg je beweging. Als de informele leider er niet in gelooft dan werkt het ook niet.

10

Wat kan je zeggen over het model voor 'co-creating' eHealth met professionals?

Veel eHealth technolgieën zijn niet succesvol in duurzame innovaties in de zorg te realiseren. Reden hiervoor is dat huidige ontwikkeling van eHealth de afhankelijkheid tussen technologie, menselijke karakteristieken en de socio-economische omgeving buiten beschouwing laat.

 

Dit is de reden waarom ze het model voor ehealth innovatie hebben gemaakt.

11

Hoe ziet het model van van Gemert er uit

Start met het vragen van alle mensen die betrokken zijn.
Wat is het probleem?
Dan hoe designen we de technologie en alles eromheen om het te laten werken?

12

Wat kan je zeggen over contextual inquiry & value specification bij het model van Gemert?

Uitleggen:

-Voor wie is het?

-Welke baten hebben zij erbij?


Als je geen verhaal hebt over hoe dit de cardioloog, de zuster of de patiënt kan helpen. Dan gaat het telemonitoring geheid mis. Je moet kunnen aangeven voor wie het is en welke baten zij erbij hebben. Elk ziekenhuis etc. is anders, dus je moet dit elke keer weer doen.

13

Wat kan je zeggen over design & operationalization bij het model van Gemert?

Als je weet wat mensen willen kan je het proces designen.
Design alle ondersteunende materialen (bv workshops die laten zien waar de innovatie om gaat, of leaflets voor patiënten waar het om gaat)
Je moet dat allemaal designen en gebruiken.

14

Wat kan je zeggen over formative evaluation bij het model van Gemert? Waarom is het belangrijk?

Dan komen we bij de upper front van het model:
formative evaluation => terwijl je iets implementeert krijg je constant feedback over wat je doet.
Je vraagt continue de professionals: werkt dit, is this helping you etc.
Je moet de healthcare professional continue het gevoel geven dat ze feedback kunnen geven en de innovatie verbeteren.
Dat motiveert ze. => meer betrokkenheid.

Summative evaluation: je doet en kijkt wat wel en niet werkte en dat evalueer je.

15

Welke vijf do's zijn er voor het engagen van healthcare professionals en patiënten bij eHealth?

1. Betrek de patiënten en healthcare professional vanaf het begin (ECHT HET BEGIN) bij het proces.

2. Gebruik verschillende methoden, technieken en ‘conversational set-ups’. (maak journey mappings, leuke workshops. Maak het ook leuk voor mensen)

3. Zorg dat je er budget voor hebt (niet alleen reiskosten voor de patiënten, maar geef ze ook wat extra’s).

4. Geef patiënten en healthcare professionals de rol van ‘myth buster’. (breng patiënten en dokteren in een dialoog met elkaar. Waarom is het helpful etc. => get the myths out of the way)

5. Geef extra aandacht aan de uitdagingen van het betrekken van diegene met een lage ‘health literacy’ en digitale vaardigheden. (low literacy is vaak ook de groep die het het meeste nodig heeft)

16

Waarom gaat eHealth voornamelijk over gedrag?

veranderen van working routines, veranderen van de manier waarop we interacten met collega’s etc.
Alleen als gedrag en routines veranderen gaat het lukken.

• Only when we change behaviours and work routines we find solutions to the big challenges that healthcare is facing => alleen dan transformeren we healthcare.