WORDS FREQUENTLY USED AT THE MIND DEP Johan Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > WORDS FREQUENTLY USED AT THE MIND DEP Johan > Flashcards

Flashcards in WORDS FREQUENTLY USED AT THE MIND DEP Johan Deck (196)
Loading flashcards...
1

Affektinkongruens

Känsla och tankeinnehåll stämmer inte överens

"Pat skrattar när den berättar om sin mamma som dog tex."

2

Affektinkontinens

Oförmåga att behärska affekter. Tex vredesutbrott och blödighet

3

Affektiv avflackning

Minskad förmåga till känsloupplevelser.

Se det som att patienten är avflackad med att uttrycka sina känslor

4

Affektlabilitet

Minskad förmåga att kontrollera sinnesrörelser

5

Afoni

Viskande tal

6

Agitation

Oro med motoriska inslag

7

Agorafobi

Torgskräck, bottnar i rädsla att få en panikattack

8

Akatisi

EPS av neuroleptika. Oförmåga att sitta still, myrkrypningar i kroppen, liknar restless legs men ej enbart ben och även dagtid

9

Alexithymi

Oförmåga att uttrycka känslor

10

Amimi

Frånvaro av minspel

11

Anhedoni

Oförmåga att känna lust eller glädje

12

Asteni

Uttröttbarhet, kraftlöshet

13

Athetos

Ormande rörelser

https://www.youtube.com/watch?v=LmBSZlUZH_M

14

Autism

Extrem självförsjunkenehet

15

Automatism

Stereotypt, inadekvat, ogenomtänkt handlande av varierande grad och komplexitet men utan distinkt mål

16

Capgras syndrom

Vanföreställning att en person i patientens omgivning är en dubbelgångare

17

Choreatiska rörelser

Dansande/steppande tvångsrörelser

18

Déja vu

Känslan av att ha upplevt en situation förut

19

Delirium

Akut förvirringstillstånd med ofta snabbt växlande orienteringsgrad och hallucinationer

20

Depersonalisation

Overklighetskänslor kring den egna personen

21

Derealisation

Overklighetskänslor kring den egna omgivningen

22

Dissociation

Uppsplittring, blockering av kontakt mellan olika föreställningar och processer i själslivet, upplever sig avskiljd från sig själv och/eller omvärlden. Tex i samband med extremt kraftig ångest.

23

Dyskinesi

Rörelsesvårigheter

24

Dysfori

Sänkt stämningsläge med irritabilitet och retlighet

25

Dysmorfofobi

En obefogad uppfattning att se avvikande ut

26

Ekolali

Automatiskt upprepande av en annan persons tal

27

Ekopraxi

Automatiskt upprepande av en annan persons rörelser och handlingar

28

Empati

Inlevelse som bärs av medkänsla utan att övergå i medlidande

29

Eretism

Lättväckt aggresivitet

30

Erotomani

Vanföreställning om att någon, ofta offentlig person, är kär i en