Z1 Flashcards Preview

Chinese HSK 4 > Z1 > Flashcards

Flashcards in Z1 Deck (9):
1

杂志

za zhi – magazine

2

Zai – at

3

Zai – again

4

再见

zai jian – goodbye

5

咱们

zan men – everyone

6

暂时

zan shi – temporarily

7

Zang - dirty

8

早上

zao shang – morning

9

责任

ze ren – responsibilty