Barns lärande och växande Flashcards

Decks in this Class (11):

 • Barns Utveckling Arv Och Miljo
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Fysisk Utveckling
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Intellektuell Utveckling 1 Kognition Tank
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Intellektuell Utveckling 2 Kognitiva Teor
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Intellektuell Utveckling 3 Sprakutvecklin
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Motorisk Utveckling
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Emotionell Och Social Utvecklingen
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Abraham Maslows Behovsteori
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Psykodynamiska Teorier Sigmund Freud
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Erik H Erikson
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Behavioristiska Teorier
  9 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (9)