Barns utveckling-ARV OCH MILJÖ Flashcards Preview

Barns lärande och växande > Barns utveckling-ARV OCH MILJÖ > Flashcards

Flashcards in Barns utveckling-ARV OCH MILJÖ Deck (7):
1

Vad innebär debatten om arv och miljö?

Den handlar om huruvida mänskliga egenskaper och beteenden är ärftliga-biologiska eller om de är orsakade av faktorer i miljön.

2

Ge exempel på hur debatten om arv och miljö kan ha politiska syften.

Om ett tillstånd, en egenskap, eller ett beteende har ärftliga- biologiska orsaker så är det svårare att göra något åt det genom att förändra miljön.

3

Vad betyder kontroversiell?

Omtvistad, som människor har olika åsikter om.

4

Ge exempel på egenskaper som är medfödda.

Längd, hårfärg, utseende, vissa sjukdomar, vissa egenskaper som har att göra med temperament.

5

Hur kan man veta att vissa egenskaper som har att göra med temperament är medfödda?

Man har studerat spädbarn och hur deras temperament skiljer sig åt.

6

Vad innebär curling när man pratar om uppfostran?

Att föräldrarna sopar bort hinder och motgångar så att barnens liv blir eknelt som möjligt.
Curling leder inte till trygghet, utan kan tvärtom leda till otrygghet.

7

Faktorer som påverkar barnets utveckling

ARV-barnet kan ärva fysiska egenskaper som utseende längd talanger temperament

MILJÖ-social och ekonomisk status, familjen, människor i barnets omgivning, samhälle, politik

TILLVÄXT-gör det möjligt för barnet att använda kroppens funktioner. Det finns sjukdomar som bromsar tillväxt.

HÄLSA-ett friskt barn kan lägga all sin energi på att utvecklas, medfödda sjukdomar

STIMULANS- motorik, språk, känslor, social förmåga är beroende av stimulans

SÖMN-nödvändig

KOST-livsviktig