FYSISK UTVECKLING Flashcards Preview

Barns lärande och växande > FYSISK UTVECKLING > Flashcards

Flashcards in FYSISK UTVECKLING Deck (12):
1

Vad är fysisk utvecklingen?

Den fysiska utvecklingen handlar om hur kroppen växer och hur olika kroppsliga funktioner utvecklas.

2

Vad är BVC?

På barnvårdcentralen kontrollerar man regelbundet barnets vikt, längd och huvudomfång för att se det växer som det ska.

3

Hur är barns tillväxt?

Barns tillväxt inte mjuk och kontinuerlig utan sker ofta oregelbundet och ryckigt.

4

Vad är reflex?

Reflex är automatisk muskelrörelse som inte är viljestyrd.

Det finns inlärda och medfödda reflexer. Exempel pa inlärda är att man rodnar eller svettas när man blir nervös, men också förmåga att cykla-när det väl är inlärt gör man det automatiskt.
Några medfödda är att man kisar vid starkt ljus eller drar bort handen om man råkar röra vid en varm platta.

Barnets födds med ett antal reflexer som försvinner efter ett tag. Några av dessa reflexer är nödvändiga för barnets överlevnad.

5

Reflexer?

Medfödda reflexer som försvinner:

SÖKREFLEXEN- är när man stryker den nyföddes kind, vänder den automatiskt på huvudet för att söka efter bröstet

SUGREFLEXEN-när barnet får ett bröst, ett finger eller en natt i munnen börjar det automatisk att suga

GRIPREFLEXEN-när man lägger ett finger i barnets handflata, griper det automatisk tag i fingret. Samma sak händer med foten om man rör vid forsulan

GÅNGREFLEXEN-om man håller ett nyfött barn över marken så att fötterna snuddar vid golvet, börjar det utföra gångrörelser

MOROREFLEXEM-om barnet överraskas av ett högt ljud eller något annat, slår det plötsligt ut med armar och ben som för att klamra sig fast vid någonting

6

Människans fem sinnen?

De utvecklas i olika takt och är grundläggande för människans förståelse av omvärlden.

HÖRSELN-utvecklas FÖRST. Redan i livmodern kan barnet höra.
SMAKSINMET-utvecklas vid födseln. Detta ser man genom att barnet gärna smaskar i sig sött, medan det grimaserar vid smaken av senap eller kaffe.
LUKTSINNET-starkt vid födseln.
SYNNEN-ine fullt utvecklad
KÄNSELN-utvecklad vid födseln

7

Hur kan hörselskador påverka balanssinnen?

För att balansorganet sitter i innerörat som hos en hörselskadad person kan vara skadat

8

Vad är perecption?

Varseblivning, hur man tar till sig information om omvärlden genom sina sinnen.
Om man har problem med perception det kan vara
t.ex. genom syn eller hörselskada

0-3 år lär sig barnen genom perception

9

Vad är kordination?

Förmågan att kunna samordna flera olika rörelser eller funktioner.

10

Vid vilken år lär sig barn att gå?

De flesta lär sig gå kring ettårsåldern.
Vissa barn börjar gå så tidigt som vid åtta månader andra hinner bli ett och ett halvt år innan de börjar gå

11

Vad är proportion?

Proportion är storleks-förhållande, t.ex. mellan olika kroppsdelar.
Proportionerna mellan olika kroppsdelar förändras med åldern. Vid födseln är barnets huvud så stort att det snabbt måste utveckla sina nackmuskler för att kunna hålla det upprätt. Armar och ben är korta i jämförelse med resten av kroppen-en ettåring når exempelvis knappt att koppla ihop händerna ovanför huvudet.

12

Tillväxtens betydelse

1.) Den är förutsättning för barnets motoriska utveckling, vilken i sin tur är en förutsättning för andra delar av barnets utveckling

2.) Barnets tillväxt påverkar hur de bemöts av omgivningen

3) Barnets självkänsla och självförtroende påverkas av hur deras kroppar växer.