ABRAHAM MASLOWS BEHOVSTEORI Flashcards Preview

Barns lärande och växande > ABRAHAM MASLOWS BEHOVSTEORI > Flashcards

Flashcards in ABRAHAM MASLOWS BEHOVSTEORI Deck (6):
1

Vem var Abrsham Maslows?

Abraham Maslow (1908-1970) var en av de främsta företrädarna för den humanistiska teorin, som anser att människan har ett fritt val och inte styrs av arv eller miljö.

Han menade att människan drivs framåt och utvecklas genom motivation. Motivationen i sin tur styrs av vissa allmängiltiga behov. Maslow menade att människans behov kan utformas som en hierarki eller trappa

2

fysiologiska behoven

1.Längst ner i trappan finns de fysiologiska behoven. Här finns bland annat mat, sömn, värme och skydd och annat som är grundläggande för individens överlevnad

3

trygghetsbehoven

2.Därefter kommer trygghetsbehoven, att vi känner oss säkra och befriade från exempelvis krig eller förföljelse.

4

sociala behov

Det tredje trappsteget utgörs av våra sociala behov, såsom kärlek, vänskap och omtänksamhet

5

behov av bekräftelse

4.Efter de sociala behoven kommer våra behov av bekräftelse när det gäller vår person och våra bedrifter. Det kan exempelvis gälla att klara av en utbildning eller att bli befordrad på jobbet.

6

självförverkligandet

5.Det sista behovet är det som människan strävar efter när alla andra behov är tillgodosedda, nämligen självförverkligandet. Att förverkliga sig själv handlar om att uppnå sina personliga drömmar. För vissa innebär det att resa jorden runt eller att lära sig spela piano, för andra att bli fotbollsproffs eller att öppna ett café.