MOTORISK UTVECKLING Flashcards Preview

Barns lärande och växande > MOTORISK UTVECKLING > Flashcards

Flashcards in MOTORISK UTVECKLING Deck (4):
1

MOTORISK UTVECKLING

Den handlar om hur vi lär oss att kontrollera kroppens muskler och rörelseförmåga

man brukar dela in i de motoriska förmågorna i grovmotorik och finmotorik

2

GROVMOTORIK OCH FINMOTORIK

grovmotorik är den stora rörelserna som involverar de större kroppsdelarna som armar och ben
-hit hör till exempel att gå springa krypa hoppa och vifta med armarna

finmotoriken är små och mer komplicerade rörelser som utförs med de mindre kroppsdelarna som fingrar tår ögon exempel skriva knyta skorna äta med kniv och gaffel, Blinka med ögonen

GROVMOTORIKEN UTVECKLAS FÖRE FINMOTORIKEN

3

KOORDINATION

är förmågan att samordna flera rörelser eller funktioner koordination utvecklas genom mognad och träning

4

1)BALANS
2) ÖGA-HAND KOORDINATION
3) ÖGA-FOT KOORDINATION

1)balans gör att individen kan koordinera olika delar av kroppen så att man inte faller

för att kunna hålla balansen krävs information från synen, led och muskelsinnet samt från balansorganet i inneöratär

balanssinnet är medfött delvis men den kan träna
också

Om man har en hörselskada kad det medföra att man också har ett nedsatt balanssinne.

2) öga hand koordination handlar om att handen kan ledas med ögonens hjälp tex när man äter, rytar. tar emot boll

3)öga fot koordination
handlar om att styra fötterna med synens hjälp tex när man går i trappor hoppas över hinder eller sparkar boll