Farmakologia 1 kolos Flashcards

Decks in this Class (20):

 • Leki Cholinergiczne Nazwy
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Adrenergiczne Nazwy
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Cz 1 Leki Nazwy
  39 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Cz 2 Leki Nazwy
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • Nsaids Nazwy
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Do Ra I Dny Moczanowej Nazwy
  40 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Cholinomimetyczne Teoria
  40 Cards
  Preview Flashcards
 • Cholinolityki I Leki Wplywajace Na Recept
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Sympatykomimetyczne Teoria
  40 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Adrenolityczne Teoria
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Aminowe Migrena Teoria
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Peptydowe Teoria
  44 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Purynowe I Gazowe Teoria
  55 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Lipidowe 1 Teoria
  55 Cards
  Preview Flashcards
 • Autakoidy Lipidowe 2 Teoria
  48 Cards
  Preview Flashcards
 • Nsaids Teoria
  58 Cards
  Preview Flashcards
 • Nsaids 2 Teoria
  59 Cards
  Preview Flashcards
 • Ra Leki Klasyczne Teoria
  55 Cards
  Preview Flashcards
 • Ra Leki Biologiczne Teoria
  47 Cards
  Preview Flashcards
 • Dna Moczanowa Teoria
  46 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (3)