בית Flashcards Preview

HEBREU > בית > Flashcards

Flashcards in בית Deck (17)
Loading flashcards...
0

Maison

בית

1

Maison de retraite

בית אבות

2

Station de conditionnement

בית אריזה

3

Huilerie

בית בד

4

Bordel

בית בושת

5

Elevage

בית גידול

6

Tribunal

בית דין

7

Pharynx

בית הבליעה

8

Maison de repos

בית הבראה

9

Maison d'édition

בית הוצאה

10

Thorax

בית החזה

11

Hôtel de Ville

בית העירייה

12

Maison close

בית זונות

13

Raffinerie

בית זיקוק

14

Hôpital

בית חולים

15

Usine

בית חרושת

16

Atelier

בית יוצר