טל-אביב של פעם Flashcards Preview

HEBREU > טל-אביב של פעם > Flashcards

Flashcards in טל-אביב של פעם Deck (17)
Loading flashcards...
0

In a small and locked apartment were found about 1500 old photos, an old camera and a large portfolio of personal documents.

בדירה קטנה וסגורה נמצאו כ- 1500 תמונות ישנות, מצלמה ישנה ותיק גדול של מסמכים אישיים.

1

Once lived in this apartment Korbman Simon, a poor and lonely man.

בדירה הזאת גר פעם שמעון קורבמן, איש עני וערירי.

2

He took photos of the city of Tel - Aviv for 17 years

הוא צילם את העיר תל-אביב במשך 17 שנים

3

People hardly knew him and his photographs

אנשים כמעט לא הכירו אותו ואת הצילומים שלו

4

He was an amateur photographer (not professional), and people did not order him pictures.

הוא היה צלם חובב (לא מקצועי), ואנשים לא הזמינו אצלו תמונות.

5

He photographed life almost without a break in Tel - Aviv as if they were one big show.

הוא צילם כמעט בלי הפסקה החיים בתל-אביב כאילו היו הצגה אחת גדולה.

6

You can see pictures of meetings and visits of important people from the country and abroad.

בתמונות אפשר לראות פגישות וביקורים של אנשים חשובים מהארץ ומהעולם.

7

He liked to photograph ordinary people at work

הוא אהב לצלם אנשים פשוטים בזמן העבודה

8

עובדי בניין, דייגים ומוכרי עיתונים

Construction workers, fishermen and newsboys

9

He also photographed sport games

הוא צילם גם משחקי ספורט

10

According to these pictures we can learn a lot about the history of the sport in the country

על-פי הצילומים האלה אפשר ללמוד הרבה על ההיסטוריה של הספורט בארץ

11

In January 2004, the museum opened an exhibition

בינואר 2004 פתחו במוזיאון תערוכה

12

On the photographs can be seen special and ordinary "faces" of Tel - Aviv

בצילומים אפשר לראות ״פנים״ מיוחדות ולא רגילות של תל-אביב

13

In the years when the city began to be the economic and cultural center of the land of Israel

בשנים שהעיר התחילה להיות המרכז הכלכלי והתרבותי של ארץ-ישראל

14

In the exhibition mothers and children in "Rothschild" avenue could be seen

בתערוכה רואים אימהות וילדים בשדרות ״רוטשילד״

15

One can also see the "Yarkon," the beach and cafes, and more.

אפשר ליראות גם את ״הירקון״, את חוף-הים ובתי קפה, ועוד.

16

The exhibition presents an important part in the history of Tel - Aviv

התערוכה מציגה חלק חשוב בהיסטוריה של תל-אביב