1001- לבקש Flashcards Preview

HEBREU > 1001- לבקש > Flashcards

Flashcards in 1001- לבקש Deck (15)
Loading flashcards...
0

N'en demande pas trop!

אל תבקש יותר מדי!

1

Je demande la silence!

אני מבקש שקט!

2

Je voudrais te demander quelque chose.

אני רוצה לבקש ממך משהו.

3

Je n'ose pas demander de l'aide.

אני לא מעיז לבקש עזרה.

4

J'ai demandé pardon.

בקשתי סליחה.

5

Il a demandé sa main.

הוא ביקש את ידה.

6

A moi, tu peux tout demander.

ממני אתה יכול לבקש הכל.

7

J'ai tout ce qu'on peut souhaiter.

יש לי כל מה שאפשר לבקש.

8

Je n'ai rien demandé.

לא בקשתי כולם.

9

Puis-je vous demander du feu?

אפשר לבקש ממך אש?

10

Je vais demander le divorce.

אני עומד לבקש גט.

11

Qui t'a demandé?

מי בקש ממך בכלל?

12

Tu n'as qu'à demander!

רק תבקש!

13

Ne répondez pas avant d'y être invité.

אל תענה לפני שתתבקש.

14

L'idée était presque évidente.

הריון כמעט התבקש מאליו