מיליות Flashcards Preview

HEBREU > מיליות > Flashcards

Flashcards in מיליות Deck (22)
Loading flashcards...
0

Une rue à sens unique

רחוב חד סטרי

1

Une occasion unique

הזדמנות חד פעמית

2

Cours annuel

קורס חד שנתי

3

Fleurs à floraison annuelle

פרחים חד עונתיים

4

Dictionnaire bilingue

מילון דו לשוני

5

Maison à deux étages

בית דו קומתי

6

Un homme à deux visages

איש דו פרצופי

7

Un cabriolet (voiture à deux places)

רכב דו מושבי

8

Une voie à double sens

כביש דו סטרי

9

Nous voulons vivre en coexistence avec les Palestiniens

אנחנו רוצים לחיות בדו קיום עם הפלסטינאים

10

Leur dialogue était très intéressant

הדו שיח שלהם היה מאוד מענין

11

Nous habitons dans un immeuble à plusieurs étages

אנחנו גרים בבנין רב קומתי

12

Cet outil est multi-fonctions

המכשיר הזה הוא רב שימושי

13

C'est un bestseller

זה ספר רב מכר

14

Ils vivent dans des conditions sous humaines

הם חיים בתנאים תת אנושיים

15

Nous avons pris le métro souterrain

נסענו ברכבת תת קרקעית

16

Il est recommandé de visiter l'observatoire sousmarin à Eilat

כדאי לבקר בםצפה התת ימי באילת

17

En Afrique il y a des enfants qui souffrent de problèmes de sous alimentation

באפריקה יש ילדים שסובלים מבעיות תת תזונתיות

18

Ce téléphone n'a pas de fil, c'est un sans fil

זה טלפון ללא חוט, הוא אלחוטי

19

Ce cadenas ne rouille pas, c'est un cadenas inoxydable.

המנעול הזה לא מקבל חלודה, זהו מנעול אלחלד

20

Il est en cours élémentaire première année, il étudie à l'école primaire

הוא בכיתה י הוא לומד בבית ספר על יסודי

21

Aux Etats-Unis on fait des efforts surhumains pour attraper Osama ben Laden

בארצות הברית עושים מאמצים על אנושיים על מנת לתפוס את אוסמה בן לאדן