הפקקים בכבישים Flashcards Preview

HEBREU > הפקקים בכבישים > Flashcards

Flashcards in הפקקים בכבישים Deck (17)
Loading flashcards...
0

Standing in traffic is one of the problems of the modern world.

עמידה בפקקים היא אחת הבעיות של העולם המודרני

1

As the standard of living rises, and people buy more cars, so.

ככל שרמת החיים עולה, וקונים יותר מכוניות, כך.

2

There are more traffic jams on the roads.

יש יותר פקקים בכבישים.

3

There are constant traffic jams during peak hours, when people go working or return from it.

יש פקקים קבועים בשעות השיא, כאשר אנשים מגיעים ללעבודה או חוזרים ממנה.

4

There are traffic jams because of traffic accidents.

יש פקקים בגלל תאונות דרכים.

5

There are traffic jams because of roadworks.

יש פקקים בגלל עבודות בכביש.

6

One solution to the problem of traffic jams is to persuade people to use public transportation.

אחד הפתרונות לבעיית הפקקים הוא לשכנע את האנשים להשתמש בתחבורה הציבורית.

7

So that people will want to do this, there is to add a large number of buses and trains.

כדי שאנשים ירצו לעשות זאת, יש להוסיף מספר רב של אוטובוסים ורכבות.

8

It is important to improve the comfort in buses and trains.

חשוב לשפר את הנוחות באוטובוסים וברכבות.

9

It is important to add special highway lanes (lanes) for public transport.

חשוב להוסיף בכביש נתיבים (מסלולים) מיוחדים לתחבורות הציבורית.

10

It is important to lower the prices of travel and ensure that the trip will be quick and easy.

חשוב להוזיל את מחירי הנסיעה ולדאוג שהנסיעה תהיה נוחה ומהירה.

11

Plus on gagne de l'argent, plus on dépense.

ככל שמרוויחים יותר כסף, כך מבזבזים יותר.

12

Plus le monde est moderne, plus il y a de maladies.

ככל שהעולם יותר מודרני, כך (גם) יש יותר מחלות.

13

Plus il y a de promotions dans les magasins, plus les gens achètent.

ככל שיש יותר מבצעים בחנויות, כך אנשים קונים יותר.

14

Solde de fin de saison

מבצע סוף העונה

15

Plus tu poses de questions, plus tu apprends.

ככל שאתה שואל שאלות, כך (גם) אתה לומד יותר.

16

Plus on mange de chocolat, plus on veut de chocolat.

ככל שאוכלים שוקולד, כך רוצים יותר שוקולד.