משפטי הזמן Flashcards Preview

HEBREU > משפטי הזמן > Flashcards

Flashcards in משפטי הזמן Deck (24)
Loading flashcards...
0

Hier

אתמול

1

Hier soir

אמש

2

Avant-hier

שלשום

3

L'année dernière

אשתקד

4

Autrefois

פעם

5

Autrefois

בעבר

6

A ce moment-là

באותו זמן

7

A cette heure-là

באותו שעה

8

Parfois

לפעמים
לעתים

9

Souvent

לעתים קרובות

10

Rarement

לעתים רתוקות

11

Toujours

תמיד

12

Maintenant

עכשיו
כעת
עתה

13

Tous les jours

כל יום

14

Entretemps

בינתיים

15

Cette nuit

הלילה

16

Aujourd'hui

היום

17

Cette semaine

השבוע

18

Cette année

השנה

19

Ce mois-ci

החודש

20

Chaque jour

יום-יום

21

Toutes les heures

שעה-שעה

22

Tous les matins

כל בוקר

23

Demain

מחר