1/31/13 Flashcards Preview

Turkish > 1/31/13 > Flashcards

Flashcards in 1/31/13 Deck (17):
1

Shower

Duş

2

Fence

Parmaklık

3

The boy is sitting on the fence.

Oğlan parmaklığın üstünde oturuyor.

4

The boy is lying on the ground.

Oğlan yerde yatıyor.

5

To stand

Ayakta durmak

6

The woman and the boy are sitting in chairs.

Kadın ve oğlan iskemlede oturuyor.

7

The man and the boy are sitting on the tractor.

Adam ve oğlan traktörün üstünde oturuyor.

8

The woman (pl.) in front of a wall, standing.

Kadınlar duvarın önünde, ayakta duruyorlar.

9

Welcome

Hoş geldiniz

10

You're welcome

estağfurullah

11

It's nothing (don't mention it)

Bir şey değil

12

Headache

başağrısı

13

Pain

Ağrı

14

A lot/many people

Birçok kişi

15

Easy

Kolay

16

Good luck! (Lit: May it be easy!)

Kolay gelsin!

17

Difficult

Zor