2/13/13 Flashcards Preview

Turkish > 2/13/13 > Flashcards

Flashcards in 2/13/13 Deck (15):
1

Country

Ülke

2

Yogurt

Yoğurt

3

Homeland

Yurt

4

To want

İstemek

5

Work

İş

6

Worker

İşçi

7

How many... ?

Kaç... ?

8

"You are" suffix

-sın, -sin, -sun, -sün

9

"To" suffix

-e, -a, -ne, -na

10

"From" suffix

-den, -dan, -ten, -tan, -nden, -ndan

11

"of / belonging to" suffix

-in, -ın, -un, -ün, -nin, -nın, -nun, -nün

12

"My" suffix

-im, -ım, -um, -üm, -m,

13

"Their" suffix

-ları, -leri

14

Is the car green?

Araba yeşil mi?

15

Are the women running?

Kadınlar koşuyorlar mı?