3/12/13 Flashcards Preview

Turkish > 3/12/13 > Flashcards

Flashcards in 3/12/13 Deck (13):
1

He's strong.

O güçlü.

2

She's weak.

O güçsüz.

3

The man is sick.

Adam hasta.

4

The woman is healthy.

Kadın sağlıklı.

5

The dog is thirsty.

köpek susamış.

6

A rich Turk.

Zengin bir Türk.

7

Somebody Is thirsty.

Birisi susamış.

8

Somebody is hungry.

Birisi acıkmış.

9

He is tired. These (people) are not tired.

O yorgun. Bunlar yorgun değil.

10

What do you mean?

Ne demek istiyorum?

11

What does it mean?

Ne demek?

12

What is it in Turkish?

Türkçesi ne?

13

Somebody is happy.

Birisi mutlu.