4/12/13 Flashcards Preview

Turkish > 4/12/13 > Flashcards

Flashcards in 4/12/13 Deck (28):
0

Parade

Geçit töreni

1

These men carrying guns are walking in a parade.

Bu adamlar silah taşıyarak geçit töreninde yürüyorlar.

2

Horseshoe

Nal / at nalı

3

The man is touching the horse's ear.

Adam atın kulağına dokunuyor.

4

The man is wearing the gloves.

Adam eldivenleri giyiyor.

5

King

Kral

6

Detective

Dedektif

7

Boom!

Güm!

8

Chameleon

Bukalemun

9

China

Çin

10

Chinatown

Çin Mahallesi

11

Design

Dizayn

12

Look!

Bak!

13

To collect evidence

Kanıt toplamak

14

Enemy

Düşman

15

Upstairs

Üst katlar

16

Suspect / Suspicious

Şüpheli

17

Get to room number 899.

Sekiz yüz doksan dokuz numaralı odayı ulaş.

18

Enemy territory

Düşman bölgesi

19

Come / come one / let's go

Hadi

20

Drop down

Aşağı atla

21

Go up

Yukarı çık

22

This business / job

Bu iş

23

Enter / get in

Girmek

24

To gather

Toplamak / toplanmak

25

No longer / anymore (zarf)

Artık

26

I tell you what.

Bak ne diyeceğim.

27

Point / score

Puan / skor