2/28/13 Flashcards Preview

Turkish > 2/28/13 > Flashcards

Flashcards in 2/28/13 Deck (27):
1

Airport

Havaalanı

2

Bus stop

Otobüs durağı

3

Sports car

Spor araba

4

(Mini) van

(Küçük) minibüs

5

278

İki yüz yetmiş sekiz

6

22

Yirmi iki

7

41

Kırk bir

8

99

Doksan dokuz

9

67

Altmış yedi

10

84

Seksen dört

11

2843

İki bin sekiz yüz kırk üç

12

First

Birinci / ilk

13

Fifth

Beşinci

14

Tenth

Onuncu

15

Once

Bir kere

16

Twice

İki kere

17

Fifty times

Elli kere

18

Pig

Domuz

19

Rabbit

Tavşan

20

Monkey

Maymun

21

Duck

Ördek

22

Mouse

Fare

23

Rat

Keme

24

Chicken

Tavuk

25

Sheep

Koyun

26

First message to Turkey

İlk mesaj Türkiye'ye

27

The last samurai

Son samuray