5/9/13 Flashcards Preview

Turkish > 5/9/13 > Flashcards

Flashcards in 5/9/13 Deck (14):
0

To fall asleep
(Lit: to dive to sleep)

Oykuya dalmak

1

The woman fell asleep.

Kadın uykuya daldı.

2

To hug

Sarılmak

3

The man and the woman will hug.

Adam ve kadın sarılacaklar.

4

The man and the woman are hugging.

Adam ve kadın sarılıyorlar.

5

The boy will jump.

Oğlan atlayacak.

6

In no way

Bir türlü

7

To like

Beğenmek

8

Favor

İyilik

9

To get angry

Sinirlenmek

10

To beg

Yalvarmak

11

To struggle/flutter

Çırpınmak

12

To shout

Bağırmak

13

On / above

Üzerinde