3/24/13 Flashcards Preview

Turkish > 3/24/13 > Flashcards

Flashcards in 3/24/13 Deck (26):
1

It's a little past six.

Saat altıyı biraz geçiyor.

2

Brother
/ Little brother

Erkek kardeş

3

Sister
/ Little sister

Kız kardeş

4

Older brother

Abi / ağabey

5

Older brothers wife / uncle's wife

Yenge

6

Older sister

Abla

7

Older sister's husband

Enişte

8

Son

Oğul, erkek çocuk

9

Daughter

Kız, kız çocuk

10

Aunt (mother's side)

Teyze

11

Aunt (father's side)

Hala

12

Grandfather

Dede, büyükbaba

13

Grandmother

Nine, büyükanne

14

Grandmother (mother's side)

Anneanne

15

Grandmother (father's side)

Babaanne

16

Nephew / niece

Yeğen

17

Uncle (father's side)

Amca

18

Uncle (mother's side)

Dayı

19

Cousin

Kuzen

20

Father-in-law

Kayınbaba, kayınpeder

21

Mother-in-law

Kaynana, kayınvalide

22

Sister-in-law (wife's sister)

Baldız

23

Sister-in-law (Husband's sister)

Görümce

24

Brother-in-law

Kayınbirader

25

Sister-in-law (wife of husband's brother)

Elti

26

Brother-in-law (wife's sister's husband)

Bacanak