3/19/13 Flashcards Preview

Turkish > 3/19/13 > Flashcards

Flashcards in 3/19/13 Deck (14):
1

A real rabbit

Gerçek bir tavşan

2

Party

Parti

3

Isn't it?

Değil mi?

4

Aren't there?

Yok mu?

5

Isn't there?

Yok mu?

6

It's not wine.

Şarap değil.

7

A nice party, isn't it?

Çok güzel bir parti, değil mi?

8

Can I help you sir/madam?

Buyurun, efendim?

9

A glass of tea, please.

Bir bardak çay, lütfen.

10

A beer and a bottled water, please.

Bir bira ve bir şişe su, lütfen.

11

Problem

Sorun

12

Not a problem!

Sorun değil!
Problem değil!

13

Sincere

Samimi

14

Thanks (sincere)

Sağ ol