1: Psykiatriens grundbegreber Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 1: Psykiatriens grundbegreber > Flashcards

Flashcards in 1: Psykiatriens grundbegreber Deck (16):
1

Perceptionsforstyrrelser

p. 16
Illusioner
Hallucinationer

2

Tankeforstyrrelser

p. 17
Formelle tankeforstyrrelser
Vrangforestillinger
Overlødige tanker
Tvangstanker og -handlinger
Tankeflugt

3

Metonymier

p. 18

4

Neologismer

p. 18

5

Pars pro toto

p. 18

6

Konkret tænkning

p. 18

7

Inkoheræns

p. 18

8

Manieret sprog

p. 18

9

Vaghed

p. 18

10

Vrangforestillingernes tema

p. 19
Forfølgelse
Selvhenførende
Storhedsforestillinger (megalomani)
Magiske evner (omnipotens)
Tab og forfald (nihilisme)
Abnorme sygdomstegn (hypokondri)
Utroskab (jalousiforestillinger)

11

Ændret sindsstemning

p. 21
Opstemthed
Nedtrykthed
Apati
Emotionel inkontinens
Angst
Vrede

12

Dissociative symptomer

p. 21
Depersonalisation
Derealisation

13

Forstyrrelser i psykomotorik

p. 21
Adfærdsforstyrrelser
Katatoni
Stupor
Agitation
Psykomotorisk hæmning
Tics

14

Forstyrret kropsopfattelse

p. 22
Dysmorfofobi

15

Bevidsthedsforstyrrelser

p. 22
Bevidstheds-:
- niveau
- klarhed

16

Forstyrrelser i kognitive funktioner

p. 23
Hukommelsesforstyrrelse
Opmærksomheds- og koncentrationsforstyrrelse
Forstyrrelse af eksekutivfunktionen