7: Nervøse og stressrelaterede tilstande Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 7: Nervøse og stressrelaterede tilstande > Flashcards

Flashcards in 7: Nervøse og stressrelaterede tilstande Deck (31):
1

Fobiske angsttilstande

p. 129

2

Agorafobi

p. 130

3

Socialfobi

p. 131

4

Enkelfobi

p. 132

5

Andre angsttilstande

p. 133

6

Panikangst

p. 134

7

Generaliseret angst

p. 136

8

Lettere angst-depressions-tilstande

p. 139

9

OCD

p. 140

10

Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner

p. 143

11

Akut belastningsreaktion

p. 144

12

Posttraumatisk belastningsreaktion

p. 147

13

Tilpasningsreaktion

p. 150

14

Katastrofehjælp

p. 151

15

Dissociative tilstande (konversionstilstande)

p. 151

16

Dissociativ amnesi

p. 152

17

Dissociativ fugue

p. 152

18

Dissociativ stupor

p. 152

19

Dissociativ trance og besættelsestilstand

p. 153

20

Gansers syndrom

p. 153

21

Multipel personlighed

p. 153

22

Dissociative tilstande med psykiske symptomer

p. 152

23

Dissociative somatiske fænomener (konversionstilstande)

p. 154

24

Dissociative kramper

p. 154

25

Dissociative sanseforstyrrelser

p. 155

26

Beh. af dissociative tilstande

p. 155

27

Somatoforme tilstande

p. 155

28

Somatiseringstilstand

p. 156

29

Hypokondertilstand

p. 157

30

Somatoform autonom dysfunktion

p. 158

31

Vedvarende somatoform smertetilstand

p. 159