6: Affektive sindslidelser Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 6: Affektive sindslidelser > Flashcards

Flashcards in 6: Affektive sindslidelser Deck (8):
1

Manisk enkeltepisode

p. 107

2

Bipolar affektiv sindslidelse

p. 112

3

Depressiv enkeltepisode

p. 115

4

Algoritme vedr. beh. af depression

p. 119

5

Tilbagevendende (periodisk) depression

p. 122

6

Cyklotymi

p. 123

7

Dystymi

p. 123

8

Selvmord og selvmordsforsøg

p. 124