5: Skizofreni og beslægtede lidelser Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 5: Skizofreni og beslægtede lidelser > Flashcards

Flashcards in 5: Skizofreni og beslægtede lidelser Deck (17):
1

Almene kriterier for skizofreni

p. 84
(1) min. 1 første-rang symptom
og/eller

(2) vedvarende “bizarre” vrangforestillinger
og/eller

(3) min 2 af følgende:
(a) vedvarende hallucinationer med vrangforestillinger uden affektivt indhold
(b) sproglige tankeforstyrrelser
(c) kataton adfærd
(d) “negative” symptomer som ikke skyldes depression eller neuroleptika

II Varighed > 1 md.

III Udelukkes: skizoaffektiv sindslidelse og organisk etiologi

2

Skizofrene FRS

Tankepåvirkningsoplevelser
- tankefradrag
- tankepåføring
- tankeudspredning
- tankehørlighed

Tredjepersons-hørehallucinationer
- kommenterende stemmer
- diskuterende stemmer

Styringsoplevelser
- påførte handlinger
- påførte viljesimpulser
- påførte følelser

Legemlige påvirkningsoplevelser

Vrangagtige sansningsoplevelser

3

Negative symptomer ved skizofreni

p. 85

4

Paranoid skizofreni

p. 86

5

Hebefren skizofreni

p. 87

6

Kataton skizofreni

p. 87

7

Skizofrenia simplex

p. 88

8

Moderne opdeling af symptomer på skizofreni efter Liddle og Andreassen

p. 89

9

Diff. til skizofreni

p. 90

10

Årsagsforhold og udvikling af skizofreni

p. 91

11

Livstidsrisiko for at udvikle skizofreni

p. 92

12

Behandling af skizofreni

p. 93

13

Bivirkninger af psykofarmaka

p. 97

14

Skizotypisk sindslidelse

p. 99

15

Paranoide psykoser (kroniske, vedvarende)

p. 101

16

Akutte og forbigående psykoser

p. 103

17

Skizoaffektive psykoser

p. 104