13: Retspsykiatri Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 13: Retspsykiatri > Flashcards

Flashcards in 13: Retspsykiatri Deck (25):
1

Straffrihed

p. 261

2

Mentalobservation

p. 262

3

Straffelovens $68

p. 263

4

Straffelovens $16

p. 261

5

Straffelovens $69

p. 264

6

Straffelovens $70

p. 264

7

Benådning

p. 265

8

Frihedsberøvelse

p. 267

9

Tvangsbehandling

p. 269

10

Fiksering og beroligende medicin

p. 269

11

Psykiatrilovens $14

p. 270

12

Tvangsprotokol og obligatorisk efterprøvelse

p. 271

13

Patientrådgivere

p. 271

14

Klageadgang og domstolsprøvelse

p. 272

15

Patienter indlagt iht strafferetslig afgørelse

p. 272

16

Værgemålslov - umyndiggørelse

p. 273

17

Arveloven

p. 275

18

Ægteskabsloven

p. 276

19

Psykosebegrebet i retspsykiatrien

p. 276

20

Ligestillede tilstande i retspsykiatrien

p. 277

21

Patologisk rus

p. 277

22

Retslægerådets psykosebegreb

p. 278

23

Farlighedsvurdering

p. 279

24

Retspsykiatriske erklæringer

p. 282

25

Retslægerådet

p. 284