10: Mental retardering Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 10: Mental retardering > Flashcards

Flashcards in 10: Mental retardering Deck (3):
1

Mental retardering

p. 217

2

Psykiske sygdomme hos mentalt retarderede

p. 218

3

Lovgivning ift mentalt retarderede

p. 219