ICD-10-kriterier Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > ICD-10-kriterier > Flashcards

Flashcards in ICD-10-kriterier Deck (1):
1

Demens

p. 47
I: Kognitivt svigt
Svækket hukommelse, især for nyere data
Svigt af andre kognitive funktioner (dømmekraft, planlægning, tænkning, abstraktion)
Mild - indvirker på evnen til at klare sig i dagliglivet
Moderat - kan ikke klare sig uden hjælp fra andre
Svær - kontinuerligt tilsyn og pleje er nødvendig

II: Bevidsthedsklarhed

III: Svigt af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med mindst et af følgende:
Emotionel labilitet
Irritabilitet
Apati
Forgrovet social adfærd

IV: Tilstanden skal have haft en varighed af mindst 6 måneder