10. Relatiebeheer Flashcards Preview

Communicatie the real one > 10. Relatiebeheer > Flashcards

Flashcards in 10. Relatiebeheer Deck (16):
1

Wat is een stakeholder

Is een persoon of een groep mensen die belang heeft bij de organisatie waar u voor werkt, er bestaat een afhankelijkheidsrelatie tussen de stakeholder en uw organisatie.

2

Hoe wordt het opsporen en inventariseren van de relevante stakeholders ook wel genoemd

Uitoefenen van de detectiefunctie van communicatie.

3

Wat is een relatiematrix

Een schaakbordachtig overzicht met horizontaal en verticaal een ingang.

4

Wat is het allerbelangrijkste bij een goed adressenbestand

Dat de namen juist worden gespeld, dat de juiste titels worden gebruikt en dat mutaties worden bijgehouden.

5

Wat moet u allemaal weten om effectief te kunnen communiceren met uw stakeholders

- Welk imago heeft onze organisatie bij die stakeholders?
- Uit welke bronnen putten die stakeholders informatie over ons?
- Welk intellectueel niveau heeft de stakeholder?
- Wat zijn de leesgewoonten van dei groep stakeholders en door welke media kunnen we ze bereiken?
- Welke kennis heeft de stakeholder al over ons?
- Leven er bij de stakeholder (hardnekkige) vooroordelen over ons?
- Op welk taalniveau zullen we met haar moeten communiceren om onze boodschap begrijpelijk te maken?
- Welke problemen heeft de stakeholder met onze organisatie of zou hij kunnen hebben op grond van door ons voorgenomen activiteiten.

6

Hoe vergroot u de kans van slagen van uw communicatieactiviteit

Wie een communicatieproces goed wil structureren en effectief wil maken, moet zich ontvangstcondities eerst helder maken. Daarbij is goede timing belangrijk.

7

Welke intensiteit kan onderscheiden worden bij stakeholders als het gaat om imago van de organisatie

- Positieve imago's die echter zeer latent en weinig substantieel zijn.
- Meningen die maar zeer losjes zijn gefundeerd
- Meningen die bijvoorbeeld zijn gevormd door verouderde informatie.

8

Waarom begint relatiebeheer bij de eigen medewerkers

- zodat ze in de contacten met hun stakeholders ze makkelijker kunnen overtuigen van de volledigheid van hun communicatie.

9

Hoe kunnen externe stakeholders onderling verschillen

- Behoefte aan informatie
- Acceptatieniveau
- Betrokkenheid
- Plaats in de maatschappij
- Kennisniveau
- Intellectueel niveau
- Vooroordelen

10

Waar kunnen stakeholders in verdeeld worden

- Algemene stakeholders ( eigen medewerkers, locale gemeenschap, overheidsinstanties, leveranciers.)
- Specifieke stakeholders (Voor autodealers zijn dit de plaatselijke autorijscholen.)

11

Wat zijn algemene en wat zijn specifieke stakeholders

- Algemene stakeholder zijn groepen die als type in het relatiepatroon van vrijwel elke overeenkomstige organisatie zullen voorkomen.
- Specifieke stakeholders zijn daarentegen de groepen die uniek zijn voor een bepaalde organisatie.

12

Wat zonder goed relatiebeheer

- kan je geen selecties maken.
- ben je altijd te laat met het samenstellen van een verzendlijst
- is de kans groot dat relaties meer dan een jaarverslag of kerstkaart krijgen.

13

Waarom is relatiebeheer meer dan het bijhouden van een verzendlijst

- Het kan pijnlijke misverstanden voorkomen.
- Het kan voorkomen dat u slordigheid wordt verweten.
- Het maakt het stellen van prioriteiten eenvoudiger.
- Het maakt het maken van selecties makkelijker
- Het kan kostenbesparend werken.

14

Wat is belangrijk bij het invoeren van gegevens in uw relatiebestand

Om de gegevens te checken. Dit kan door de relaties een kaartje te sturen met daarop de gegevens en de vraag ze te corrigeren.

15

Waarom is discipline bij het bijhouden van een relatiebestand de belangrijkste succesfactor

Om dat een goed relatiebeheer staat of valt met het goed bijhouden hiervan.

16

Wat is customer relationship management

-CRM - relatiemarketing. Het is een werkwijze en een techniek waarbij het optimaliseren van alle contacten met de relatie centraal staat en er wordt getracht elke relatie een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen.