2. André - en tvättäkta finlandssvensk Flashcards Preview

RUB.3 > 2. André - en tvättäkta finlandssvensk > Flashcards

Flashcards in 2. André - en tvättäkta finlandssvensk Deck (80):
1

koulutus

en utbildning, utbildningen, utbildningar, utbildningarna 2

2

Teatterikorkeakoulu

Teaterhögskolan

3

ammatti

ett yrke, yrket, yrken, yrkena 4

4

stand up-koomikko

en ståuppkomiker, ståuppkomikern, ståuppkomiker, ståuppkomikerna 5

5

ura

en karriär, karriären, karriärer, karriärerna 3

6

sekä - että

både - och

7

suomenruotsalainen (henkilö)

en finlandssvensk, finlandssvensken, finlandssvenskar, finlandssvenskarna 2

8

tunnettu

känd, känt, kända

9

molemmat

båda

10

kotimainen

inhemsk, inhemskt, inhemska

11

pää-, keskuspaikka

en högborg, högborgen, högborgar, högborgarna 2

12

keskellä Helsinkiä

mitt i Helsingfors

13

pyytää, rukoilla

be, ber, bad, bett (ep.)

14

assosioida, yhdistää, liittää

associera, associerar, associerade, associerat 1

15

vapaasti

fritt

16

Suomi-teeman ympärillä

kring temat Finland

17

teema, aihe

ett tema, temat, teman, temana 4

18

ympärillä

kring (prep.)

19

suomalainen, suomenkielinen (henkilö)

en finne, finnen, finnar, finnarna 2

20

kaksikielinen

tvåspråkig, tvåspråkigt, tvåspråkiga

21

suomalaisena

som finländare

22

suomalainen (henkilö)

en finländare, finländaren, finländare, finländarna 5

23

ylpeä jostakin

stolt, stolt, stolta över någonting

24

suomalainen (adj.)

finländsk, finländskt, finländska

25

menestys

en framgång, framgången, framgångar, framgångarna 2

26

parissa

inom (prep.)

27

suomalaisinta, mitä tiedän

det finskaste jag vet

28

veneillä

åka, åker, åkte, åkt 2 båt

29

Saimaa

Saimen

30

uskaltaa

våga, vågar, vågade, vågat 1

31

kritisoida

kritisera, kritiserar, kritiserade, kritiserat 1

32

seisoa jonkun takana, puolustaa jotakin

stå, står, stod, stått (ep.) upp för någonting

33

mielipide

en åsikt, åsikten, åsikter, åsikterna 3

34

tehdä kompromisseja

kompromissa, kompromissar, kompromissade, kompromissat 1

35

jonkun vuoksi, johdosta

på grund av någonting

36

vähemmistö

en minoritet, minoriteten, minoriteter, minoriteterna 3

37

hienointa Suomessa

det finaste med Finland

38

muuten, muussa tapauksessa

annars

39

ainutlaatuinen

unik, unikt, unika

40

tausta

en bakgrund, bakgrunden, bakgrunder, bakgrunderna 3

41

suomenruotsalainen (adj.)

finlandssvensk, finlandssvenskt, finlandssvenska

42

oppia

lära, lär, lärde, lärt 2 sig

43

suomen kieli

finska, -n

44

ennen kuin

förrän (konj.)

45

puhumalla

genom att prata

46

suomenkielinen

finskspråkig, finskspråkigt, finskspråkiga

47

kuulevat kyllä suomenkielestäni

hör nog på min finska

48

tässä: puhua murtaen

bryta, bryter, bröt, brutit 4

49

äidinkielenä

som modersmål

50

perinne, traditio

en tradition, traditionen, traditioner, traditionerna 3

51

rapujuhla

en kräftskiva, kräftskivan, kräftskivor, kräftskivorna 1

52

snapsilaulu

en snapsvisa, snapsvisan, snapsvisor, snapsvisorna 1

53

illanistujaiset

en sits, sitsen, sitsar, sitsarna 2

54

yliopisto

ett universitet, universitetet, universitet, universiteten 5

55

korkeakoulu

en högskola, högskolan, högskolor, högskolorna 1

56

purjehtia

segla, seglar, seglade, seglat 1

57

saaristo

en skärgård, skärgården, skärgårdar, skärgårdarna 2

58

vaikkakin

även om (konj.)

59

puuhata jonkun parissa, harrastaa jotakin

syssla, sysslar, sysslade, sysslat 1 med någonting

60

joka tapauksessa

i alla fall

61

kliseinen kuva jostakin

en klichébild, klichébilden, klichébilder, klichébilderna 3 av någonting

62

vahva

stark, starkt, starka

63

me-henki

vi-anda, -n

64

koostua jostakin

bestå, består, bestod, bestått (ep.) av någonting

65

ainakin, vähintään

åtminstone

66

osittain

delvis

67

tietynlainen itseironia

en viss självdistans

68

tietty

viss, visst, vissa

69

ottaa tosissaan

ta, tar, tog, tagit 2 på allvar

70

tässä: niin kauhean

så stort

71

elintärkeä

livsviktig, livsviktigt, livsviktiga

72

nauraa jollekulle/jollekin

skratta, skrattar, skrattade, skrattat 1 åt någon/någonting

73

säilyäkseen hengissä

för att överleva

74

tietää jostakin

veta, vet, visste, vetat (ep.) om någonting

75

valtavan vähän

väldigt lite

76

jollain tavalla

på något sätt

77

ruotsinruotsalainen (henkilö)

en rikssvensk, rikssvensken, rikssvenskar, rikssvenskarna 2

78

kannustaa jotakuta

heja, hejar, hejade, hejat 1 på någon

79

takuuvarmasti

garanterat

80

ainoa

enda (tpm.)