7. Hälsningar från Waterloo! Flashcards Preview

RUB.3 > 7. Hälsningar från Waterloo! > Flashcards

Flashcards in 7. Hälsningar från Waterloo! Deck (99):
1

skandinaavinen

skandinavisk, -t, -a

2

yksityiskoulu

en privatskola, privatskolan, privatskolor, privatskolorna 1

3

perustettiin

grundades

4

eteläpuolella

söder om

5

perustaa

grunda, grundar, grundade, grundat 1

6

tarjota

erbjuda, erbjuder, erbjöd, erbjudit 4

7

koulutus

en utbildning, utbildningen, utbildningar, utbildningarna 2

8

-lle, jollekulle, jollekin

åt (prep.)

9

nuoret

ungdomar, -na

10

opetuskieli

ett undervisningsspråk, undervisningsspråket, undervisningsspråk, undervisningsspråken 5

11

ranskan kieli

franska, -n

12

pohjoismainen, pohjoismaalainen

nordisk, -t, -a

13

sisäoppilaitos

ett internat, internatet, internat, internaten 5

14

linna

ett slott, slottet, slott, slotten 5

15

välillä, välissä, keskellä, kesken

mellan (prep.)

16

kokonainen, ehjä

hel, helt, hela

17

ulkomailla, ulkomaille

utomlands

18

kuulostaa, antaa, sallia

låta, låter, lät, låtit 4

19

ensin, vasta, aluksi

först

20

sekä - että

både - och (konj.)

21

pelottava

skrämmande (tpm)

22

näin jälkikäteen

såhär efteråt

23

tarttua tilaisuuteen

ta, tar, tog, tagit 4 chansen

24

viettää (aikaa)

tillbringa, tillbringar, tillbringade, tillbringat 1

25

lukiovuosi

ett gymnasieår, gymnasieåret, gymnasieår, gymnasieåren 5

26

sillä

för (konj.)

27

monet, moni

en hel del

28

käydä, vierailla jossakin

besöka, besöker, besökte, besökt 2 någonting

29

stipendiaatti

en stipendiat, stipendiaten, stipendiater, stipendiaterna 3

30

kuten, niin kuin, kuin

som

31

näkyä, näyttää joltakin

synas, syns, syntes, synts 2

32

alue

ett område, området, områden, områdena 4

33

roikkua, riippua, liehua (tässä)

hänga, hänger, hängde, hängt 2

34

lippu

en flagga, flaggan, flaggor, flaggorna 1

35

belgialainen (adj.)

belgisk, -t, -a

36

muu on ehkä sellaista, mitä ei näe

resten är kanske inget man ser

37

vapaa

ledig, -t, -a

38

kansallispäivä

en nationaldag, nationaldagen, nationaldagar, nationaldagarna 2

39

työ

ett arbete, arbetet, arbeten, arbetena 4

40

perustua, pohjautua johonkin

basera, baserar, baserade, baserat 1 sig på någonting

41

maantiedontunti

en geografilektion, geografilektionen, geografilektioner, geografilektionerna 3

42

jonkun sijasta

istället för någonting

43

huomata

märka, märker, märkte, märkt 2

44

ero, eroavaisuus

en skillnad, skillnaden, skillnader, skillnaderna 3

45

suomalaisena

som finländare

46

muu, jäljellä oleva

övrig, -t, -a

47

pohjoismaalainen (hlö)

en nordbo, nordbon, nordbor, nordborna 3

48

pohjimmiltaan

i grund och botten

49

huolimatta

trots (prep.)

50

yhteinen

gemensam, gemensamt, gemensamma

51

kulttuuriperintö

ett kulturarv, kulturarvet, kulturarv, kulturarven 5

52

samanlainen, samantapainen

liknande (tpm)

53

arvo, arvostus

en värdering, värderingen, värderingar, värderingarna 2

54

olla ylpeä jostakin

vara 4 stolt, stolt, stolta över någonting

55

mitä - sitä

ju - desto (konj.)

56

tieto, taito, tuntemus

en kunskap, kunskapen, kunskaper, kunskaperna 3

57

hyväksyä

acceptera, accepterar, accepterade, accepterat 1

58

hyvinvointivaltio

en välfärdsstat, välfärdsstaten, välfärdsstater, välfärdsstaterna 3

59

elintaso

levnadsstandard, -en

60

turvallinen

trygg, -t, -a

61

sota

ett krig, kriget, krig, krigen 5

62

ei myöskään mitään luonnonkatastrofeja

inga naturkatastrofer heller

63

luonnonkatastrofi

en naturkatastrof, naturkatastrofen, naturkatastrofer, naturkatastroferna 3

64

jopa

till och med (t.o.m.)

65

ilmainen

gratis (tpm)

66

merkitä, tarkoittaa, sisältää

innebära, innebär, innebar, inneburit 4

67

käsite

ett begrepp, begreppet, begrepp, begreppen 5

68

tasa-arvo

jämlikhet, -en

69

avoimuus

öppenhet, -en

70

pyrkiä johonkin

sträva, strävar, strävade, strävat 1 efter någonting

71

yhteiskunta, yhdyskunta, yhteisö

ett samhälle, samhället, samhällen, samhällena 4

72

jossa

där

73

mahdollisuus

en möjlighet, möjligheten, möjligheter, möjligheterna 3

74

samalla, samanaikaisesti

samtidigt

75

olla avoin jollekin

vara 4 öppen, öppet, öppna inför någonting

76

käyttää

använda, använder, använde, använt 2

77

parantaakseen

för att förbättra

78

parantaa

förbättra, förbättrar, förbättrade, förbättrat 1

79

sitä paitsi, sen lisäksi

dessutom

80

sen

dess

81

kauneus

skönhet, -en

82

huolehtia jostakin

vara 4 rädd om någonting

83

eurooppalainen (adj.)

europeisk, -t, -a

84

ihanne

ett ideal, idealet, ideal, idealen 5

85

toinen - toinen

det ena - det andra

86

ja niin edelleen (jne.)

och så vidare (o.s.v.)

87

erilainen, toisenlainen

olik, -t, -a

88

monikulttuurinen

mångkulturell, -t, -a

89

juuri tämä on tehnyt

det är det här som har gjort

90

kuulua johonkin

höra, hör, hörde, hört 2 till någonting

91

sukupolvi

en generation, generationen, generationer, generationerna 3

92

olla yhteistä

ha, har, hade, haft (ep.) gemensamt

93

levitä, levittäytyä, hajaantua

spridas, sprids, spreds, spridits 4

94

idea, ajatus

en idé, idé(e)n, idéer, idéerna 3

95

helppo

lätt, lätt, lätta

96

olla yhteydessä johonkin

vara 4 i kontakt med någon

97

tehdä yhteistyötä

samarbeta, samarbetar, samarbetade, samarbetat 1

98

vaihtaa

utbyta, utbyter, utbytte, utbytt 2

99

mielipide, ajatus

en åsikt, åsikten, åsikter, åsikterna 3